Đích Thân Đi Bầu Phiếu
Close Menu

Đích Thân Đi Bầu Phiếu

Thông Tin về Trung Tâm Bầu Phiếu


Các cử tri trong Quận Hạt Harris có quyền lựa chọn để bầu phiếu trực tiếp tại một Trung Tâm Bầu Phiếu Sớm hoặc tại một Trung Tâm Bầu Phiếu vào Ngày Bầu Cử trong một cuộc bầu cử kế tiếp. Các Trung Tâm Bầu Phiếu cung cấp các tính năng hiện đại để làm cho bầu phiếu được an toàn, dễ dàng, và thuận tiện.

Nghiêm Cấm Vận Động Tranh Cử


Việc vi phạm điều khoản này trong Bộ Luật Bầu Cử là một hành vi sai trái hạng C. Bộ Luật Bầu Cử Texas Mã Số §§ 61.003, 85.036.

Ở đâu?
Trong phạm vi gần với một người đang xếp hàng để bầu phiếu hoặc trong phạm vi 100 feet từ lối ra vào của một Trung Tâm Bầu Phiếu, bầu phiếu bên lề đường hoặc thùng đựng phiếu, các hoạt động sau đây bị nghiêm cấm.

Các hoạt động nào bị nghiêm cấm?
Vận động tranh cử "bao gồm việc đăng tải, sử dụng, hoặc phân phối các bảng hiệu chính trị hoặc là văn học. Thuật ngữ này không bao gồm sự phân phối thông báo của một công ước đảng được ủy quyền dưới Bộ Luật Bầu Cử Texas Mã Số §§ 172.1114. Tex. Bộ Luật Bầu Cử Texas Mã Số §§ 61.004 cũng nghiêm cấm sử dụng các thiết bị có âm thanh lớn hoặc một chiếc xe có loa trong vòng 1,000 feet của một Trung Tâm Bầu Phiếu cho mục đích làm một bài phát biểu chính trị hoặc vận động tranh cử cho hoặc chống lại bất kỳ ứng cử viên, biện pháp, hoặc đảng phái chính trị nào.

Điện Thoại Di Động và các thiết bị truyền thông không dây


Các cử tri không được phép sử dụng các thiết bị truyền thông không dây trong vòng 100 feet của bất kỳ Trung Tâm Bầu Phiếu nào. Ngoài ra, các cử tri không được phép sử dụng thiết bị máy móc hoặc điện tử để ghi âm hoặc thu hình trong vòng 100 feet của Trung Tâm Bầu Phiếu. Bộ Luật Bầu Cử Texas Mã Số §§ 61.014(a), 81.002.

Những thiết bị nào không được sử dụng trong Trung Tâm Bầu Phiếu?

- Điện Thoại di động

- Máy chụp hình

- Máy tính bảng

- Máy tính xách tay

- Máy ghi âm

- Bất kỳ thiết bị không giây nào khác có thể giao tiếp, hoặc được sử dụng để ghi âm hoặc thu hình.

Đối với các cử tri khuyết tật thì sao?

Trong những năm gần đây, những tiến bộ trong công nghệ đã cho phép điện thoại di động, máy tính bảng, và các thiết bị truyền thông không dây khác để hỗ trợ các cử tri khuyết tật. Ví dụ như, một cử tri có thể sử dụng một chương trình/ứng dụng trên một điện thoại di động để thông dịch giao tiếp bằng lời sang ngôn ngữ ký hiệu, cho phép cử tri hiểu và giao tiếp với nhân viên bầu cử. Trong khi điều này không được nhận định rõ ràng trong Bộ Luật Bầu Cử, một trưởng ban điều hành phòng phiếu hoặc nhân viên bầu cử sớm có thể sử dụng thẩm quyền của họ để cho phép cử tri việc sử dụng các chương trình/ứng dụng này theo quyết định của họ.

Các quan sát viên thì sao, họ có thể sử dụng những thiết bị này không?

Không. Một người quan sát viên có thể không được chấp nhận cho phục vụ nếu người quan sát viên đó có sở hữu một thiết bị có khả năng ghi âm hoặc thu hình trừ khi người quan sát viên đồng ý sẽ vô hiệu hóa hoặc ngưng hoạt động thiết bị. Nhân viên bầu cử sớm hoặc trưởng ban điều hành phòng phiếu, nếu thích hợp, có thể hỏi liệu một quan sát viên có quyền sở hữu bất kỳ thiết bị ghi âm bị cấm nào trước khi chấp nhận việc phục vụ như một người quan sát viên. Người quan sát viên phải ký vào bảng tuyên thệ rằng họ không có sở hữu các thiết bị có khả năng ghi âm hoặc thu hình, hoặc anh ấy/cô ấy sẽ vô hiệu hóa hoặc ngưng hoạt động thiết bị trong khi phục vụ như một người quan sát viên. Bộ Luật Bầu Cử Texas Mã Số §§ 33.006, et. seq

Các nhân viên bầu cử thì sao, họ có thể sử dụng những thiết bị này không?

Có, nếu họ đang sử dụng thiết bị để thi hành công vụ.

Có, nếu họ đang sử dụng những thiết bị này để thực hiện nhiệm vụ chính thức. Điều gì sẽ xảy ra nếu Trung Tâm Bầu Phiếu cũng là một địa điểm kinh doanh nơi một người có thể đang làm việc và cần sử dụng một thiết bị truyền thông không dây cho các vấn đề liên quan đến việc làm?

Điều này được chấp nhận nếu người đó đang hành động theo quá trình công việc của họ.

Điều gì sẽ xảy ra nếu một người đi vào khu vực 100 feet trong khi đang sử dụng thiết bị truyền thông không dây hoặc để ghi âm/thu hình?

Nhân viên bầu cử sớm và trưởng ban điều hành phòng phiếu có thẩm quyền yêu cầu mọi người ngưng hoạt động bất kỳ thiết bị nào như vậy, và có thêm thẩm quyền để yêu cầu những ai không tuân thủ rời khỏi trung tâm bầu phiếu trong thời gian bầu cử sớm hoặc vào ngày bầu cử, khi thích hợp.

Tôi không thể mặc gì đến các phòng phiếu?


Ở Texas, một nguời không thể mặc quần áo hoặc một thiết bị giao tiếp tương tự có liên quan đến một ứng cử viên, dự luật hoặc đảng phái chính trị xuất hiện trên lá phiếu trong cuộc bầu cử hiện tại, nhưng một người có thể mặc trang phục như vậy liên quan đến một ứng cử viên, dự luật, hoặc đảng phái chính trị KHÔNG xuất hiện trên lá phiếu trong cuộc bầu cử hiện tại.  

Nói cách khác, nếu quý vị đang đội mũ, mặc áo thun tay ngắn, hoặc đeo nút liên quan đến một ứng cử viên, dự luật, hoặc đảng phái chính trị không xuất hiện trên lá phiếu trong cuộc bầu cử hiện tại, quý vị không vi phạm luật pháp Texas.

Tuy nhiên, nếu quý vị đang mặc trang phục liên quan đến một ứng cử viên, dự luật hoặc đảng phái chính trị trên lá phiếu, một trưởng ban điều hành phòng phiếu có khả năng thực thi pháp luật trong điểm được dánh dấu 100-foot phía bên ngoài lối ra vào của địa điểm bầu phiếu. Quý vị có thể được yêu cầu thay đổi hoặc che đậy quần áo của quý vị trước khi vào tòa nhà.

Tài Liệu Văn Bản


Các cử tri được phép mang theo các tài liệu bằng văn bản vào các quầy bầu phiếu để giúp họ trong việc bầu phiếu. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là việc nghiêm cấm vận động tranh cử trong phạm vi 100-feet của Trung Tâm Bầu Phiếu được áp dụng cho các tài liệu bằng văn bản. Các trưởng ban điều hành phòng phiếu và nhân viên bầu cử sớm có thể dùng quyết định của họ trong việc xác định xem một cử tri có đang vận động tranh cử ủng hộ hoặc phản đối bất kỳ ứng cử viên, biện pháp hoặc đảng phái chính trị nào thông qua việc sử dụng tài liệu văn bản không.

Việc Sử Dụng Súng bởi Cơ Quan Thi Hành Pháp Luật


Xin lưu ý rằng Mục 46.03(a) Bộ Luật Hình Sự Texas nói chung cấm một người mang súng vào khu vực của một Trung Tâm Bầu Phiếu. Tuy nhiên, lệnh cấm này không áp dụng cho một viên chức an ninh trật tự, bất kể viên chức cảnh sát có đang làm nhiệm vụ hay không. Đối với điều này và các trường hợp ngoại lệ có khả năng áp dụng khác Bộ Luật Hình Sự Texas Mã Số § 46.15.

Cách Bầu Phiếu trên Thiết Bị Đánh Dấu Lá Phiếu Mới


Menu
Harris County Logo

The Harris County Clerk's Office Elections Department makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2024 All Rights Reserved Harris County Clerk's Office Elections Department.

Harris County Clerk's Office Logo