Phương Tiện Truyền Thông
Close Menu
Menu
Menu

Phương Tiện Truyền Thông


Chào mừng quý vị đến với Trang Truyền Thông của Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris.

Nếu quý vị là thành viên của giới truyền thông và có ý kiến hoặc thắc mắc liên quan đến nội dung của Trang Truyền Thông, quý vị có thể liên lạc với Ban Truyền Thông theo địa chỉ [email protected]ặc.

Hình ảnh & Video


Các hình ảnh và video chính thức của Ty Bầu Cử của Nha Hành Chánh Quận Harris đang có sẵn cho công chúng để dùng cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

Những hình ảnh này không được phép sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào và không được dùng trong các tài liệu thương mại, quảng cáo, email, các sản phẩm hoặc đề xướng theo bất kỳ cách nào rằng Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris phê duyệt hoặc chứng thực một sản phẩm hay dịch vụ.


GHI CHÚ: Các tập tin video trên trang này được dành cho phương tiện truyền thông dùng để phát sóng.

Thông Cáo Báo Chí


Bấm vào đây để xem các thông cáo báo chí
Harris County Logo

The Harris County Clerk's Office Elections Department makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2024 All Rights Reserved Harris County Clerk's Office Elections Department.

Harris County Clerk's Office Logo