Cử Tri
Close Menu
Menu
Texas có Các Ngày Bầu Cử vào Thứ Bảy đầu tiên của mỗi Tháng 5 và Thứ Ba đầu tiên của mỗi Tháng 11 (nếu Ngày 1 Tháng 11 là Thứ Ba, thì cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào Thứ Ba kế tiếp)

Ba Cách để Bầu Phiếu


CÁC CHI TIẾT VỀ BẦU CỬ

Bầu Cử từ Nước Ngoài & Trong Quân Đội


Các cử tri đã ghi danh tại Quận Harris tạm thời ở nước ngoài và muốn bầu phiếu, có thể điền hoàn tất Đơn Xin Bưu Thiếp Liên Bang (FPCA). Loại đơn này được giới hạn ở::

 • Một thành viên của Lực Lượng Vũ Trang Hoa Kỳ, vợ/chồng hoặc một người phụ thuộc của họ;
 • Một thành viên của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, vợ/chồng hoặc một người phụ thuộc của họ;;
 • Một công dân Hoa Kỳ cư ngụ tại Quận Harris, Texas, nhưng tạm thời sống bên ngoài các giới hạn lãnh thổ của Hoa Kỳ.
Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến việc nộp đơn FPCA trên mạng; vui lòng gửi email cho Văn Phòng Bầu Cử của Nha Hành Chánh tại [email protected].

Giới Thiệu FPCA

Đơn Xin Bưu Thiếp Liên Bang (FPCA) áp dụng cho các công dân Hoa Kỳ hội đủ điều kiện tạm thời sống bên ngoài lãnh thổ để tự động nhận được các lá phiếu cho tất cả các cuộc bầu cử mà họ hội đủ điều kiện để bầu phiếu.

Đơn FPCA chỉ hợp lệ cho một năm dương lịch (tính đến ngày cuối cùng của Tháng Mười Hai), khi hoàn tất đúng cách.  Đơn FPCA phải được nộp lại mỗi khi cử tri thay đổi địa chỉ gửi thư.

Để tham gia vào một cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong vòng một năm dương lịch, đơn FPCA có thể được gửi qua đường bưu điện bắt đầu từ ngày 1 tháng Một của năm đó.

Để biết thêm chi tiết, quý vị có thể vô trang mạng của Chương Trình Trợ Giúp Bầu Cử Liên Bang tại www.fvap.gov.


Các Chi Tiết Về Bầu Cử

Các Cử Tri Khuyết Tật


Bầu Cử Bằng Thư

Tại Texas, những cử tri từ 65 tuổi trở lên hoặc là người khuyết tật có thể nộp đơn xin bầu cử bằng thư hằng năm tới nhân viên phụ trách bầu cử sớm bắt đầu từ ngày đầu tiên của năm dương lịch.
Những cử tri bị khuyết tật tạm thời có thể nộp đơn xin lá phiếu bầu bằng thư cho từng cuộc bầu cử diễn ra bất cứ lúc nào trong năm bầu cử, nhưng không được nộp trễ hơn giờ đóng cửa làm việc của văn phòng bầu cử sớm hoặc 12 giờ trưa vào ngày thứ 11 trước ngày bầu cử, trừ khi đó là ngày Thứ Bẩy, Chủ Nhật, hoặc ngày lễ của tiểu bang hay quốc gia, thì ngày cuối cùng để nộp đơn sẽ là ngày làm việc trước đó. Những người nộp đơn hội đủ điều kiện sẽ nhận được một lá phiếu qua thư và phải gửi trả lại lá phiếu đó cho văn phòng bầu cử sớm. Lá phiếu đã bầu phải được giao đến Văn Phòng Ty Bầu Cử qua đường bưu điện, hoặc hãng đưa thư thông thường hay hãng đưa thư theo hợp đồng trước 7 giờ tối vào Ngày Bầu Cử.

Bầu Phiếu Bên Lề Đường

Các cử tri vì lý do sức khỏe không thể vào Trung Tâm Bầu Phiếu nếu không có sự giúp đỡ hoặc có khả năng làm tổn hại đến sức khỏe của cử tri, có thể yêu cầu trưởng ban điều hành phòng phiếu cho phép họ được bầu phiếu bên ngoài Trung Tâm Bầu phiếu.

Nhân viên bầu cử sẽ mang một lá phiếu đến tận nơi cho cử tri tại bên ngoài lối vào hoặc nơi đậu xe tại địa điểm bầu phiếu bên lề đường. Một nút chuông đặc biệt bên lề đường sẽ được đặt gần lối vào của phòng phiếu để cử tri cần bầu phiếu bên lề đường có thể bấm nút chuông khi còn ngồi trong xe của họ. Một bảng hiệu sẽ xác định nơi bầu phiếu bên lề đường. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến việc Bầu Phiếu Bên Lề Đường, quý vị có thể liên lạc văn phòng Ty Bầu Cử tại số 713-755-6965. Bầu phiếu bên lề đường sẽ không rút ngắn thời gian tại Trung Tâm Bầu Phiếu, vì các cử tri bên lề đường được bầu phiếu khi vị trí thứ tự trong hàng của họ vừa đến bàn kiểm chứng.

BẦU CỬ TẠI ĐỊA ĐIỂM PHÒNG PHIẾU

Các thiết bị bầu cử có điều kiện cho các cử tri khuyết tật đủ khả năng bầu cử một cách độc lập và riêng tư tại Trung Tâm Bầu Phiếu trong Thời Gian Bầu Cử Sớm hoặc vào Ngày Bầu Cử.

Các máy eSlate đã được trang bị trước với hai nút bấm lớn, như những công tắc dạng keo, là một hỗ trợ cho các cử tri khuyết tật về xúc giác điều khiển máy eSlate dễ dàng với các nút đã được gắn sẵn. Nơi cắm vào các đầu xúc giác này được cắm vào nút cắm tiêu chuẩn 3.5 mm, cho phép các cử tri gắn các thiết bị riêng của họ (chẳng hạn như thiết bị ngậm/phun) vào máy thì họ có thể gắn vào. Đồng thời cũng có để sẵn một cặp ống nghe đúng tiêu chuẩn cho cử tri sử dụng , hoặc cử tri tuỳ chọn cắm ống nghe riêng của họ, qua đó các hoạt động trên máy eSlate sẽ được đọc lại. Điều này cho phép cử tri khiếm thị điều khiển máy eSlate mà không cần sự trợ giúp từ người thứ ba. 

Những Trường Hợp Đặc Biệt

Quý vị có thể nộp đơn xin một lá phiếu trễ bởi vì bệnh tật hoặc khuyết tật sau ngày cuối cùng của cuộc bầu cử sớm và gửi trước 5 giờ chiều vào ngày bầu cử. Để hội đủ điều kiện cho bệnh tật hoặc khuyết tật phải bắt đầu vào hoặc sau ngày thứ 12 trước ngày bầu cử. (Mục 102.001; 102.003)
Quý vị có thể nộp đơn xin bầu cử do có tang gia trong gia đình thân thuộc đã xảy ra vào ngày hoặc sau ngày thứ 5 trước ngày bầu cử và sẽ vắng mặt tại quận hạt vào ngày bầu cử. (Mục 103.001; 103.003b)
Các cử tri được yêu cầu phải nộp đơn cho những trường hợp đặc biệt này. Xin vui lòng liên lạc Văn Phòng Bầu Cử tại 713-755-6965 nếu như có thắc mắc.

Thông Báo Về Việc Ưu Tiên Đầu Phiếu

Căn cứ vào Mục 63.0013, Bộ Luật Bầu Cử: Một viên chức bầu cử có thể đưa ra việc ưu tiên đầu phiếu cho những cá nhân có vấn đề về di động làm suy giảm đáng kể khả năng di chuyển xung quanh của người đó.

 • Người đang trợ giúp cho cá nhân có vấn đề về khả năng di động cũng có thể được ưu tiên đầu phiếu trước, theo sự yêu cầu của cá nhân đó.
 • Các khuyết tật và các tình trạng sau đây có thể giúp quý vị hội đủ điều kiện cho việc ưu tiên đầu phiếu: tê liệt, bệnh phổi, sử dụng bình oxy di động, suy tim, giới hạn nghiêm trọng về khả năng đi lại do tình trạng đau khớp xương, thần kinh, hoặc tình trạng chỉnh hình, xe lăn, viêm khớp, rối loạn chân, không có khả năng đi lại trong vòng 200 feet mà không dừng lại để nghỉ ngơi, hoặc dùng nẹp, gậy, nạng, hay các thiết bị trợ giúp khác.
 • Các cử tri muốn được ưu tiên đầu phiếu, và được chấp thuận cho đầu phiếu trước những người khác đang xếp hàng đi bầu tại địa điểm bầu cử đó, có thể trình bày điều này cho bất kỳ nhân viên phụ trách bầu cử nào đang làm việc tại địa điểm bầu cử. Trưởng ban điều hành bầu cử sẽ quyết định xem cử tri và người trợ giúp cử tri, nếu hợp lệ, sẽ được đưa lên hàng đầu.

Các ID Cần Thiết


Theo luật pháp Texas, Các cử tri có sở hữu một trong bảy loại ID có hình ảnh được chấp thuận phải xuất trình ID đó tại các phòng phiếu khi đích thân đi bầu phiếu.

Các cử tri không sở hữu một trong các ID có hình ảnh được chấp nhận, và không thể hợp lý có được một trong các loại ID có hình ảnh được chấp thuận được liệt kê sau đây, có thể xuất trình một chứng từ hỗ trợ được chấp thuận và điền một Bản Khai Trở Ngại Hợp Lý. Xin lưu ý, bản khai trở ngại hợp lý của cử tri là để có được một hình thức ID có hình ảnh được chấp thuận, nêu rõ rằng những thông tin có trong bản khai là sự thật, rằng cử tri là cùng một cá nhân đã có mặt tại Trung Tâm Bầu Phiếu để ký tên trên bản khai, và cử tri đó phải chịu trách nhiệm với bản khai trở ngại hợp lý để đem lại một ID có hình ảnh được chấp thuận.

LƯU Ý: Cung cấp một Bằng Lái Xe Texas hoặc ID Cá Nhân Texas đẩy nhanh tiến trình kiểm chứng cử tri.

Thẻ Căn Cước Cá Nhân Texas do DPS cấp

Giấy Chứng Nhận Căn Cước Bầu Cử của Texas (EIC) do DPS cấp

Giấy Phép Mang Súng Texas do DPS cấp

Bằng Lái Xe Texas do Sở An Toàn Công Cộng Texas (DPS) cấp

Thẻ Căn Cước Quân Đội Hoa Kỳ có hình ảnh của quý vị

Giấy Chứng Nhận Quốc Tịch Hoa Kỳ có hình ảnh của quý vị

Hộ Chiếu Hoa Kỳ (quyển sổ hoặc thẻ)

 Ngoại trừ giấy chứng nhận quốc tịch Hoa Kỳ, các căn cước khác phải đang còn giá trị hoặc, cho các cử tri từ 18-69 tuổi, các căn cước phải chưa hết hạn quá 4 năm trước khi xuất trình để hội đủ điều kiện bầu phiếu tại Trung Tâm Bầu Phiếu.

Các cử tri không có bất kỳ căn cước có hình ảnh được chấp thuận có thể nộp đơn xin Giấy Chứng Nhận Căn Cước Bầu Cử (EIC) miễn phí tại Sở An Toàn Công Cộng. Để biết thêm chi tiết: Gọi số (512) 424-2600 hoặc vô trang mạng https://www.dps.texas.gov/section/driver-license/election-identification-certificate-eic

Không sở hữu và không thể hợp lý có được một trong các ID này?

Các cử tri không sở hữu một trong bảy loại ID có hình ảnh được chấp thuận có thể điền một Bản Khai Trở Ngại Hợp Lý (RID) tại Trung Tâm Bầu Phiếu, và xuất trình một bản sao hoặc bản chính của một trong các loại chứng từ hỗ trợ ID sau đây:
 • Chứng từ của chính phủ có ghi rõ tên và địa chỉ của quý vị, bao gồm giấy chứng nhận ghi danh cử tri của quý vị
 • Hóa đơn điện nước hiện tại
 • Bản kê khai ngân hàng
 • Ngân phiếu chính phủ
 • Phiếu lương
 • (a) Giấy khai sanh nội địa (từ một tiểu bang hay thuộc địa Hoa Kỳ) hoặc (b) giấy khai sanh được chấp nhận tại toà án để xác nhận danh tính của quý vị (có thể bao gồm giấy khai sanh ở nước ngoài)

Các cử tri không thể cung cấp ID có hình ảnh được chấp nhận hoặc chứng từ hỗ trợ được chấp thuận có thể bầu lá phiếu tạm thời. Các cử tri cần phải ký bản khai chứng thệ tạm thời và sẽ có 6 ngày sau cuộc bầu cử, để lá phiếu của quý vị được cứu xét bằng cách mang căn cước có hình ảnh hợp lệ tới Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri.

NGOẠI LỆ: Các cử tri khuyết tật có thể nộp đơn với viên chức ghi danh cử tri quận hạt để xin miễn trừ vĩnh viễn về việc xuất trình ID có hình ảnh được chấp thuận hoặc Điền Bản Khai Trở Ngại Hợp Lý tại các phòng phiếu. Các cử tri có tôn giáo phản đối không chụp hình hoặc các cử tri không có bất kỳ thẻ căn cước hợp lệ nào có hình ảnh do hậu quả thiên tai hoặc Điền Bản Khai Trở Ngại Hợp Lý, có thể nộp đơn xin miễn trừ tạm thời về việc xuất trình ID có hình ảnh được chấp thuận tại các phòng phiếu. Xin liên lạc với viên chức ghi danh cử tri của quý vị để biết thêm chi tiết.

Những Phương Cách về ID của Cử Tri

CÁC CHI TIẾT VỀ BẦU CỬ

HỆ THỐNG BẦU CỬ


Quận Hạt Harris hân hạnh thông báo thế hệ máy bầu phiếu tiếp theo để giúp việc bầu phiếu dễ dàng hơn và minh bạch hơn đối với các cử tri, đó là máy Verity Duo từ Hart InterCivic.

Máy Verity Duo kết hợp sự dễ dàng và chính xác của việc đánh dấu lá phiếu trên màn hình cảm ứng với việc bảo đảm một bản in tóm tắt lá phiếu bằng giấy mà các cử tri có thể tự xác minh. Máy Verity Duo in một bản tóm tắt lá phiếu về các lựa chọn của cử tri thật dễ dàng để các cử tri đọc để xác minh, và máy scan sẽ đếm phiếu bầu trực tiếp từ bản tóm tắt này.

Harris County Logo

The Harris County Clerk's Office Elections Department makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2024 All Rights Reserved Harris County Clerk's Office Elections Department.

Harris County Clerk's Office Logo