Xem Thông Tin Về Các Cuộc Bầu Cử Sắp Tới
Close Menu

Xem Thông Tin Về Các Cuộc Bầu Cử Sắp Tới

Các Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Ngày 5 Tháng 3, 2024


  • Các Trung Tâm Bầu Cử Sớm sẽ mở cửa từ Thứ Ba, Ngày 20 Tháng 2 đến Thứ Sáu, Ngày 1 Tháng 3 (Thứ Hai đến Thứ Bảy từ 7 giờ sáng – 7 giờ tối, Chủ Nhật từ 12 giờ trưa – 7 giờ tối).
  • Các Trung Tâm Bầu Cử sẽ tiếp nhận các cử tri từ 7 giờ sáng – 7 giờ tối vào Ngày Bầu Cử, Thứ Ba, Ngày 5 Tháng 3.
  • Hãy truy cập trang web của chúng tôi “Có gì trong Lá Phiếu của tôi?” và đánh tên hoặc địa chỉ của quý vị vào để xem tất cả các cuộc tranh cử và tên các ứng cử viên mà quý vị hội đủ điều kiện để bầu chọn! (Quý vị có thể mang theo các ghi chú viết tay hoặc các lá phiếu mẫu đã in sẵn đến quầy bầu phiếu, hãy nhớ chắc chắn mang đi các ghi chú của quý vị khi quý vị rời phòng phiếu.)
  • Hạn chót để nộp đơn xin phiếu bầu bằng thư là Ngày 23 Tháng 2. Bấm vào đây để có mẫu đơn xin lá phiếu bầu bằng thư. Vui lòng điền vào, in ra, và gửi đơn đến văn phòng cho chúng tôi trước thời hạn.
Menu
Harris County Logo

The Harris County Clerk's Office Elections Department makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2024 All Rights Reserved Harris County Clerk's Office Elections Department.

Harris County Clerk's Office Logo