Xem thông tin về Các Cuộc Bầu Cử sắp tới
Close Menu

Xem thông tin về Các Cuộc Bầu Cử sắp tới

Cuộc Bầu Cử Chung Kết Thống Nhất Ngày 15 Tháng 6, 2024.


 • Các Trung Tâm Bầu Cử Sớm sẽ mở cửa từ Thứ Hai, Ngày 3 Tháng 6, 2024 – Thứ Ba, Ngày 11 Tháng 6, 2024 (Thứ Hai-Thứ Bảy: 7 giờ sáng - 7 giờ tối. Chủ Nhật: 12 giờ trưa - 7 giờ tối) 
 • Các Trung Tâm Bầu Cử sẽ tiếp nhận các cử tri vào Ngày Bầu Cử, Thứ Bẩy, Ngày 15 Tháng 6, từ 7 giờ sáng - 7 giờ tối.
 • Truy cập trang mạng của chúng tôi "Có gì trên lá phiếu của tôi?" và đánh tên hoặc địa chỉ của quý vị vào để xem tất cả các cuộc tranh cử và các ứng cử viên mà quý vị hội đủ điều kiện để bầu chọn! (Quý vị có thể mang theo những ghi chú viết tay hoặc các lá phiếu mẫu đã in sẵn đến quầy bầu phiếu; hãy nhớ chắc chắn mang đi các ghi chú của quý vị khi quý vị rời phòng phiếu.)
 • Hạn chót để nộp đơn cho lá phiếu bầu bằng thư là Ngày 4 Tháng 6. Bấm vào đây để có mẫu đơn cho lá phiếu bầu bằng thư. Vui lòng điền vào, in ra, và gửi đơn tới văn phòng của chúng tôi trước thời hạn.
  Menu
  Harris County Logo

  The Harris County Clerk's Office Elections Department makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

  © 2024 All Rights Reserved Harris County Clerk's Office Elections Department.

  Harris County Clerk's Office Logo