Xem thông tin về Các Cuộc Bầu Cử sắp tới
Close Menu

Xem thông tin về Các Cuộc Bầu Cử sắp tới

Xem thông tin về Cuộc Bầu Cử Ngày 10 Tháng 6 sắp tới


  • 3 Trung Tâm Bầu Cử Sớm sẽ mở cửa từ Thứ Ba, Ngày 30 Tháng 5 đến Thứ Bảy Ngày 3 Tháng 6 (Thứ Ba cho đến Thứ Bảy từ 7 giờ sáng - 7 giờ tối, Chủ Nhật từ trưa - 7 giờ tối)
  • 3 Trung Tâm Bầu Phiếu sẽ chào đón các cử tri từ 7 giờ sáng – 7 giờ tối vào Ngày Bầu CửThứ Bảy, Ngày 10 Tháng 6.
  • Các cử tri Quận Hạt Harris nằm trong khu vực pháp lý có tên trên lá phiếu của họ có thể tới bất kỳ trung tâm bầu phiếu nào.
  • Truy cập trang web của chúng tôi “Có gì trong Lá Phiếu của tôi” và nhập vào tên và/hoặc địa chỉ của quý vị để xem quý vị có bất kỳ các cuộc tranh cử địa phương nào để bầu phiếu không! (Quý vị có thể mang theo các ghi chú viết tay hoặc các lá phiếu mẫu đã in sẵn với quý vị đến quầy bầu phiếu, hãy nhớ mang theo khi quý vị rời phòng phiếu.)
  • Hạn chót để nộp đơn cho một lá phiếu bầu bằng thư là Ngày 30 Tháng 5. Bấm vào đây để có mẫu đơn lá phiếu bầu bằng thư. Điền vào, in ra, và gửi đơn đến văn phòng của chúng tôi trước thời hạn.

 

Menu
Harris County Logo

The Harris County Elections Administrator's Office makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2023 All Rights Reserved Harris Elections Administrator's Office.

Harris Votes Logo