Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri
Close Menu

Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri

Menu

Trở Thành Một Thiện Nguyện Viên Ghi Danh Cử Tri ( VDVR)


Thông Báo: Đối với tất cả các thắc mắc về Thiện Nguyện Viên Ghi Danh Cử Tri, vui lòng liên lạc với văn phòng Thu Thuế - Định Thuế và Ghi Danh Cử Tri Quận Harris tại số 713-274-8200 hoặc gửi email tới [email protected]

Để Khuyến khích việc ghi danh cử tri, bộ luật bầu cử Texas quy định cho các Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri Quận Hạt chỉ định các cá nhân để hổ trợ việc ghi danh những người hội đủ điều kiện tham gia bầu phiếu. Các cá nhân này được bổ nhiệm làm Thiện Nguyện Viên Ghi Danh Cử Tri và làm việc theo quy định của Tiểu Bang và sự giám sát của Văn Phòng Ghi Danh Cử Tri Quận Hạt.

Để hội đủ điều kiện phục vụ như một Thiện Nguyện Viên Ghi Danh Cử Tri, quý vị PHẢI là:

 • Ít nhất 18 tuổi trở lên
 • Một công dân Hoa Kỳ
 • Một cư dân của Texas
Ngoài các quy tắc trên, một Thiện Nguyện Viên Ghi Danh Cử Tri KHÔNG ĐƯỢC có:
 • Theo phán quyết cuối cùng của tòa án thi hành thẩm quyền pháp luật là hoàn toàn bị mất tâm thần hoặc bị mất một phần khả năng tâm thần mà không có quyền bầu phiếu. 
 • Cuối cùng bị kết án tội đại hình hoặc, nếu là trọng tội được tuyên án mãn hạn, bao gồm bất kỳ thời gian bị giam giữ nào, tạm giam, quản thúc, hoàn thành thời gian bị quản chế, hoặc đã được ân xá (Bộ Luật Bầu Cử Texas, §13.031 (d). Một người cuối cùng không được coi là bị kết án về một hành vi phạm tội nếu việc xét xử định tội của người đó được hoãn lại (H.B.1226, 82nd Leg.). 
 • Cuối cùng bị kết án tội Gian Lận Sử Dụng hoặc Sở Hữu Thông Tin Căn Cước Cá Nhân (Bộ Luật Hình Sự Texas,  §32.51)

Cuối cùng đã bị kết án tội nhẹ Hạng A liên quan đến việc nhận bồi thường dựa trên thành tích ghi danh cử tri (Bộ Luật Bầu Cử Texas §13.008)

  Thiện nguyện viên ghi danh cử tri không được nhận đơn ghi danh của người khác cho đến khi họ nhận được giấy chứng nhận bổ nhiệm và đã hoàn tất lớp huấn luyện bắt buộc. Các bổ nhiệm của Thiện Nguyện Viên Ghi Danh Cử Tri đã nhận trong thời gian 2021-2022 sẽ hết hạn vào Ngày 31 Tháng 12, 2022. Theo luật, tất cả những người muốn trở thành hoặc tiếp tục công việc là thiện nguyện viên ghi danh cử tri phải tham gia lớp huấn luyện để được chứng nhận cho năm 2023-2024.    

  Bấm vào đây để yêu cầu lớp huấn luyện Thiện Nguyện Viên Ghi Danh Cử Tri (VDVR) cho tổ chức/hội đoàn của quý vị

  Các Thông Tin Quan Trọng Cho VDVR


  Harris County Logo

  The Harris County Clerk's Office Elections Department makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

  © 2023 All Rights Reserved Harris County Clerk's Office Elections Department.

  Harris County Clerk's Office Logo