Các Danh Sách Cử Tri Đã Bầu Cử
Close Menu
Menu

Tuyên bố từ chối chịu trách nhiệm : Các danh sách cử tri bầu cử sớm là danh sách chưa chính thức của các cử tri đích thân đi bầu sớm và danh sách những cử tri bầu cử bằng thư mà văn phòng bầu cử đã nhận được lá phiếu bầu bằng thư của họ. Mỗi danh sách được cập nhật hàng ngày.

Xin Lưu Ý : Các báo cáo bầu cử được cung cấp trên trang này được coi là Chưa Chính Thức cho đến khi kết quả kiểm phiếu được tính chính xác sau Ngày Bầu Cử bao gồm các cử tri bầu phiếu bằng thư, đích thân đi bầu cử sớm và/hoặc vào Ngày Bầu Cử. Sau khi kết quả kiểm phiếu của cuộc bầu cử được đếm và tính chính xác thì danh sách chính thức cuối cùng của các cử tri đã bầu phiếu sẽ được công bố.

July 28, 2022
  July 18, 2022
   June 29, 2022
    June 28, 2022
     June 24, 2022
      June 15, 2022
       June 14, 2022
        June 14, 2022
         June 03, 2022
          May 25, 2022
           May 24, 2022
            May 21, 2022
             May 07, 2022
              May 07, 2022
               April 01, 2022
                May 03, 2022
                 March 10, 2022
                  March 01, 2022
                   February 26, 2022
                    January 25, 2022
                     January 25, 2022
                      January 22, 2022
                       December 20, 2021
                        December 12, 2020
                         December 12, 2020
                          December 08, 2020
                           November 03, 2020
                            November 03, 2020
                             October 30, 2020
                              July 14, 2020
                               July 10, 2020
                                March 02, 2020
                                 February 28, 2020
                                  February 24, 2020
                                   February 24, 2020
                                    February 23, 2020
                                     February 22, 2020
                                      February 21, 2020
                                       February 21, 2020
                                        February 20, 2020
                                         February 20, 2020
                                          February 19, 2020
                                           February 19, 2020
                                            February 18, 2020
                                             February 18, 2020
                                              February 17, 2020
                                               February 14, 2020
                                                February 13, 2020
                                                 February 12, 2020
                                                  February 11, 2020
                                                   1 Next Total count: 138