Các Cử Tri Lần Đầu Tiên Bầu Phiếu
Close Menu

Các Cử Tri Lần Đầu Tiên Bầu Phiếu

Việc bầu phiếu lần đầu tiên trong Quận Hạt Harris thật thú vị. Đây là một hướng dẫn dễ dàng để bảo đảm rằng quý vị đã sẵn sàng để bầu phiếu tại quận hạt lớn thứ ba của Hoa Kỳ!

1. Kiểm Tra Việc Ghi Danh của quý vị và/hoặc Ghi Danh Bầu Phiếu


Tại Quận Hạt Harris, quý vị có thể ghi danh nếu quý vị:

- Là một cư dân của Quận Hạt Harris;

- Sẽ ít nhất là 18 tuổi trước Ngày Bầu Cử;

- Quý vị CHƯA được xác định bởi phán quyết cuối cùng của tòa án thi hành thẩm quyền là hoàn toàn bị mất khả năng tâm thần/hoặc mất một phần khả năng tâm thần không có quyền bầu phiếu;

- Quý vị CHƯA bị kết án tội đại hình, hoặc, nếu bị kết án, thì phải thi hành hết án của mình- Thông thường được gọi là "off paper"; hoặc đã được ân xá/được có quyền bầu cử trở lại.

Đáp ứng các yêu cầu đó? Tuyệt vời! Bây giờ chỉ cần vài phút để ghi danh. Luật pháp Texas yêu cầu quý vị in ra mẫu đơn sau đó ký tên và ghi ngày trên đơn của quý vị trước khi gửi qua bưu điện cho chúng tôi tại PO Box 3527, Houston, TX 77253.

Kiểm tra lại tình trạng của quý vị và bảo đảm tên và địa chỉ của quý vị được cập nhật!

2. Tìm Lá Phiếu Mẫu của quý vị


Khoảng 45 ngày trước một cuộc bầu cử, văn phòng của chúng tôi có đăng các lá phiếu mẫu trên trang HarrisVotes.com. Các lá phiếu mẫu chỉ riêng biệt cho địa chỉ của quý vị và sẽ hiển thị tất cả các cuộc tranh cử và các ứng cử viên sẽ có trên lá phiếu thực tế của quý vị. Quý vị có thể mang theo một lá phiếu mẫu in sẵn hoặc các ghi chú viết tay vào bên trong quầy phiếu để tham khảo. Hãy nhớ lấy đi những gì quý vị đã mang đến khi rời phòng phiếu!

3. Tìm một Trung Tâm Bầu Phiếu


Các cử tri Quận Hạt Harris có thể bầu phiếu tại bất kỳ Trung Tâm Bầu Phiếu nào trong thời gian Bầu Cử Sớm hoặc vào Ngày Bầu Cử trong Quận Hạt Harris! Tìm một trung tâm gần nơi làm việc của quý vị, gần khuôn viên trường, bên kia đường đối diện nhà trẻ của con quý vị, bất cứ nơi nào thuận tiện nhất cho quý vị.

4. Đừng Quên ID của quý vị


Các cử tri phải xuất trình một trong bảy loại ID có hình ảnh được chấp thuận khi đích thân đi bầu phiếu:

- Bằng Lái Xe Texas được cấp bởi Sở An Toàn Công Cộng (DPS) Texas

- Thẻ ID cá nhân được cấp bởi DPS

- Giấy Phép Mang Súng Ngắn được cấp bởi DPS

- Thẻ ID Quân Đội Hoa Kỳ có hình ảnh của quý vị

- Hộ Chiếu Hoa Kỳ (quyển sổ hay thẻ)

- Giấy Chứng Nhận Quốc Tịch Hoa Kỳ không hết hạn.

Các cử tri từ 18-69 tuổi có thể xuất trình một trong các IDs này có hình ảnh đã hết hạn, nhưng không quá 4 năm tính từ ngày hết hạn. Các cử tri từ 70 tuổi hoặc lớn hơn có thể xuất trình một trong các IDs này thậm chí đã hết hạn, và không cần thiết ID đó đã hết hạn từ khi nào.

Các cử tri không sở hữu và không thể có được một trong các loại ID có hình ảnh này có thể điền một Bản Khai Trở Ngại Hợp Lý (RID) tại một Trung Tâm Bầu Phiếu và xuất trình một chứng từ hỗ trợ ID, như hóa đơn điện nước hiện tại, bản kê khai ngân hàng, ngân phiếu chính phủ, hoặc giấy chứng nhận ghi danh cử tri.

5. Hãy Đi Ra Bầu Phiếu!


Việc ghi danh của quý vị đã được cập nhật, quý vị đã nghiên cứu lá phiếu của mình, quý vị đã chọn một Trung Tâm Bầu Phiếu, và quý vị đã có ID. Hãy tập hợp bạn bè và gia đình của quý vị cùng ra bên ngoài để cống hiến cho nền dân chủ!

Quận Hạt Harris sử dụng các máy Verity Duo trong thời gian bầu cử. Quý vị có thể xem hướng dẫn này về cách sử dụng máy để biết chính xác những gì quý vị mong đợi khi đến Trung Tâm Bầu Phiếu.
Menu
Harris County Logo

The Harris County Clerk's Office Elections Department makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2024 All Rights Reserved Harris County Clerk's Office Elections Department.

Harris County Clerk's Office Logo