Các Nhân Viên Phòng Phiếu
Close Menu

Các Nhân Viên Phòng Phiếu

Menu

Các Nhân Viên Bầu Cử là những yếu tố cần thiết để bảo đảm sự thành công trong các cuộc bầu cử. Với mỗi cuộc bầu cử, hàng ngàn cư dân của Quận Hạt Harris tận tâm cống hiến để duy trì nền tảng dân chủ -- quá trình bầu cử của chúng tôi. Trung bình, Quận Hạt Harris mở khoảng 750 Trung Tâm Bầu Phiếu cho mỗi Ngày Bầu Cử.  

Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris khuyến khích những ai đã quan tâm đến việc trở thành nhân viên bầu cử tại Trung Tâm Bầu Phiếu vào Ngày Bầu Cử để tìm hiểu thêm về những gì được yêu cầu và cách thức ghi danh. 

Nhân Viên Bầu Cử

Tại Texas, ở mức tối thiểu, để hội đủ điều kiện được bổ nhiệm là một nhân viên phòng phiếu thì người đó phải là công dân Hoa Kỳ và là một cử tri hội đủ điều kiện trong khu vực bầu cử. 

Những điều kiện để trở thành Nhân Viên Phòng Phiếu

Một người đã quan tâm đến việc làm tại Trung Tâm Bầu Phiếu có thể ghi danh với Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris. 

Mọi người cũng được khuyến khích nên liên lạc với một trong những đảng chính trị lớn để có thể được đề cử làm phụ tá hoặc trưởng ban điều hành phòng phiếu. Các đề cử được thực hiện vào Tháng 6, vì vậy vui lòng liên lạc với đảng càng sớm càng tốt. 

Đảng Dân Chủ

Đảng Cộng Hòa

Tại Texas, theo luật, các trưởng ban điều hành phòng phiếu được quyền mướn nhân viên của họ cho Ngày Bầu Cử. Do đó, mỗi cá nhân quan tâm đến việc làm việc tại Trung Tâm Bầu Phiếu cũng có thể liên lạc trực tiếp với chủ tịch phân khu trong khu vực của họ cho việc thiện nguyện phục vụ của họ. Để tìm ra ai là chủ tịch phân khu bầu cử của quý vị vui lòng bấm Ở ĐÂY.

Nộp Đơn Bây Giờ

Các Nhân Viên Phòng Phiếu Song Ngữ

Ngoài Tiếng Anh, những ai nói và đọc Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, hoặc Tiếng Trung Hoa, được khuyến khích ghi danh để làm việc vào Ngày Bầu Cử bằng cách bấm vào "Nộp Đơn Bây Giờ" và gửi đi đơn đã điền hoàn tất. Các Nhân Viên Song Ngữ rất cần thiết để trợ giúp các trưởng ban điều hành phòng phiếu với những nổ lực của họ và để tuân thủ những luật pháp của tiểu bang và liên bang liên quan đến việc trợ giúp ngôn ngữ tại Trung Tâm Bầu Phiếu.  

Nộp Đơn Bây Giờ

Huấn luyện Bầu Cử

Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris cung cấp hướng dẫn toàn diện và tài liệu trước mỗi cuộc bầu cử. Trong trung tâm bầu phiếu của chúng tôi, các nhân viên bầu cử đóng vai trò là gương mặt đại diện của Ty Bầu Cử, cung cấp những gì tốt nhất để phục vụ cử tri. Chúng tôi cam kết hỗ trợ các nhân viên Bầu Cử của chúng tôi trong việc đào tạo và những gì họ cần để phục vụ các cử tri Quận Hạt Harris được thành công. 

Ghi Danh cho Lớp Huấn Luyện Hôm Nay

Tất cả Các Trưởng Ban Điều Hành Phòng Phiếu và Các Nhân Viên Phòng Phiếu được yêu cầu hoàn tất lớp huấn luyện trực tiếp trong 4 tiếng để làm việc trong Cuộc Tổng Tuyển Cử Ngày 8 Tháng 11. Lớp huấn luyện này sẽ bao gồm hơn ba tiếng hướng dẫn thực hành. Sau khi được huấn luyện, các trưởng ban điều hành sẽ được yêu cầu hoàn tất bài kiểm tra và đạt được số điểm ít nhất 80%. 

Thông Tin Huấn Luyện

Các Học Sinh Nhân Viên Phòng Phiếu

Ở Texas, các học sinh trung học từ 16 tuổi trở lên có thể làm việc như những nhân viên bầu cử cho các cuộc bầu cử ở Texas. Các Học Sinh Trung Học Làm Nhân Viên Phòng Phiếu phài tham dự lớp huấn luyện, được trả lương, và nhận được lý do vắng mặt ở trường học.

Làm thế nào để tôi được trở thành một Học Sinh Trung Học Làm Nhân Viên Phòng Phiếu

Mục đích của Học Sinh Trung Học Làm Nhân Viên Phòng Phiếu gồm có hai phần:

  •  để giới thiệu đến các học sinh trung học quá trình bầu cử và truyền cảm hứng cho họ với sự quan tâm đến chính phủ của họ, và 
  •  cung cấp thêm nguồn năng lực cho các cơ quan chính quyền bầu cử là những người có thể làm việc tại Các Trung Tâm Bầu Phiếu. 

Các học sinh trung học đã quan tâm để làm việc như những nhân viên phòng phiếu phải:

  • Từ 16 tuổi hoặc hơn vào Ngày Bầu Cử
  • Đã ghi danh vào một trường công lập, tư thục, hoặc đã hội đủ tiêu chuẩn học tại nhà. 
  • Là một công dân Hoa Kỳ. 
  • Có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của họ và hiệu trưởng trường học của họ (hoặc phụ huynh/người giám hộ hợp pháp cho các học sinh học tại nhà).
  • Tham gia các lớp huấn luyện trước Ngày Bầu Cử.

Để Chấp Nhận hoặc Từ Chối Bổ Nhiệm


Những người được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Điều Hành Phòng Phiếu phải hoàn tất phần đầu của mẫu đơn trên mạng ngay sau khi đã nhận được Thông Báo Bổ Nhiệm từ văn phòng Ty Bầu Cử. 

Các phần còn lại của mẫu đơn trên mạng có thể được hoàn thành bởi Trưởng Ban Điều Hành Phòng Phiếu khi họ chọn các nhân viên cho họ, kể cả các nhân viên song ngữ (nếu có). Trung Tâm Bầu Phiếu yêu cầu các nhân viên song ngữ, các trưởng ban điều hành phòng phiếu cần nỗ lực hết sức để bổ nhiệm vào các vị trí đó để bảo đảm tuân thủ theo Mục 203 của Đạo Luật Quyền Bầu Cử. Tất cả các nhân viên bầu cử được yêu cầu tham gia các lớp huấn luyện.

Vui lòng cung cấp thông tin các nhân viên phòng phiếu của quý vị càng sớm càng tốt. 

Cung Cấp Dụng Cụ và Thiết Bị Cho Ngày Bầu Cử


Các Thẩm phán chủ tọa phải nhận Thiết bị Bầu cử của họ trước Ngày Bầu cử và Bỏ phiếu Sớm. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với văn phòng bầu cử theo số (713) 755-6965.
Harris County Logo

The Harris County Clerk's Office Elections Department makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2024 All Rights Reserved Harris County Clerk's Office Elections Department.

Harris County Clerk's Office Logo