Chính Sách Bảo Mật
Close Menu

Chính Sách Bảo Mật

Menu

Thông Báo Chính Sách Bảo Mật

Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris duy trì trang mạng này như một dịch vụ công cộng để cung cấp dịch vụ và thông tin cần thiết cho cộng đồng của chúng ta. Mục đích của chính sách này là để giải thích tại sao Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris giải thích và giải quyết các thông tin thu thập được từ quý vị trong lúc quý vị vào trang mạng của Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris. Điều quan trọng cần lưu ý rằng Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris không thu thập Thông Tin nhận dạng cá nhân (tên, địa chỉ, địa chỉ e-mail, số an sinh xã hội, hoặc các định dạng duy nhất khác) trên trang mạng của chúng tôi trừ khi chúng tôi đặc biệt báo riêng cho quý vị là chúng tôi đang làm như vậy.

Xin Lưu Ý: Tất cả thông tin đã được thu thập hoặc lưu giữ bởi Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris phải tuân theo đạo luật Thông Tin Công Cộng Texas (chương 552, bộ luật Chính Phủ Texas)

Làm thế nào để giải quyết thông tin mà chúng tôi thu thập được khi quý vị vào trang mạng của chúng tôi:
Chúng tôi chỉ thu thập và lưu trữ thông tin của quý vị như sau: tên trang mạng mà quý vị truy cập Internet (ví dụ., erols.com, nếu quý vị đang kết nối từ tài khoản Erols, hoặc harvard.edu nếu quý vị đang kết nối từ trang mạng của Trường Đại Học Harvard); ngày và giờ mà quý vị truy cập vào trang mạng chúng tôi; mục nào quý vị đã yêu cầu thông tin từ máy chủ; và địa chỉ Internet của trang mạng từ nơi quý vị đã kết nối trực tiếp tới trang mạng của chúng tôi. Nếu browser của quý vị chấp nhận các dữ liệu lưu trữ, chúng tôi có thể dùng dữ liệu lưu trữ đó để xác định xem quý vị là thành viên cũ hay mới, hoặc để biết có bao nhiêu thành viên khác nhau vào trang mạng của chúng tôi. Khi chúng tôi kiểm tra dữ liệu này, nó luôn luôn được trình bày dưới hình thức tổng hợp. Trừ khi được nêu trong phần Bảo Mật ở phần cuối cùng của tài liệu này, chúng tôi không theo dõi hoặc xem hành vi sử dụng của từng cá nhân.

Nếu quý vị xác định danh tánh của quý vị bằng cách gửi E-mail:
Khi quý vị gửi thông tin nhận dạng cá nhân cho chúng tôi, (ví dụ, thư điện tử có chứa câu hỏi hay ý kiến), hoặc bằng cách điền đơn gửi qua E-mail cho chúng tôi thông tin này, Ty Bầu Cử của Nha Hành Chánh Quận Harris sẽ dùng thông tin này để trả lời yêu cầu của quý vị. Chúng tôi cũng sẽ chuyển tiếp thông tin của quý vị gửi (bao gồm địa chỉ E-mail của quý vị) tới các nhân viên Chính Phủ khác, là người trả lời các câu hỏi của quý vị cho chính xác hơn.

Chúng tôi muốn nói rõ rằng chúng tôi sẽ không nhận được thông tin nhận dạng cá nhân của quý vị khi quý vị truy cập vào trang mạng của chúng tôi, trừ khi quý vị lựa chọn cách cung cấp thông tin đó cho chúng tôi. Ngoại trừ pháp luật cho phép thi hành các cuộc điều tra, hoặc theo quy định khác được yêu cầu của pháp luật, chúng tôi không được chia sẻ bất kỳ thông tin mà chúng tôi nhận được với bất kỳ cơ quan nào bên ngoài.

Kết nối đến các trang mạng khác:
Các tài liệu được đăng trên Trang Mạng này có thể chứa các kết nối đường dẫn văn bản tới những thông tin được tạo ra và duy trì bởi các tổ chức công cộng và tư nhân khác. Các kết nối và đường dẫn này được cung cấp để tiện lợi cho mọi người vào trang mạng. Ty Bầu Cử của Nha Hành Chánh Quận Harris không kiểm soát hay bảo đảm sự chính xác, kịp thời, hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin được kết nối nào từ các trang mạng không phải là  trang mạng của Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris.

Lưu Ý Thận Trọng: Chính sách bảo mật của Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris chỉ áp dụng cho trang mạng này. Khi quý vị tiếp tục kết nối với trang mạng khác, mặc dù các trang mạng đó là của các cơ quan tiểu bang, của các chính quyền địa phương, và các văn phòng địa phương,Quận Harris, chính sách này sẽ không áp dụng. Quý vị nên kiểm tra chính sách bảo mật của từng trang mạng một nếu quý vị lo ngại về cách họ dùng thông tin nhận dạng cá nhân.

Việc bao gồm các kết nối hoặc đường dẫn đến các Trang Mạng khác không có ý định chỉ ra tầm quan trọng đối với các trang mạng đó hoặc thông tin chứa đựng trong đó, hoặc cũng không nhằm mục đích xác nhận hoặc đề nghị bất kỳ quan điểm nào được bày tỏ, hoặc các sản phẩm hay các dịch vụ được cung cấp trên các trang mạng đó.

Tuỳ Nghi Sử Dụng:
Một số trang của Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Hạt Harsri cho phép quý vị được thay đổi chúng theo ý mình, bằng cách chọn toàn bộ nội dung trên trang mạng hoặc bằng cách nhấp vào một ký hiệu cho thấy mong muốn đối với một loại nội dung nhất định. Trong một số trường hợp, quý vị được yêu cầu "ghi danh" để nhận được nội dung đã được thay đổi theo ý mình. Nếu quý vị cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân khi ghi danh đã được đổi theo ý mình, thông tin đó được dùng để cung cấp nội dung cho quý vị. Thông tin không được chia sẻ với các nơi khác.

Sự Bảo Mật:
Vì các mục đích để bảo mật trang mạng và để đảm bảo rằng dịch vụ này vẫn luôn có sẵn cho tất cả mọi người dùng, máy chủ trang mạng của Ty Bầu Cử của Nha Hành Chánh Quận Harris dùng các phương pháp chuẩn theo ngành để giám sát lưu lượng truy cập mạng để xác định các việc đăng tải trái phép hoặc thay đổi thông tin, hay gây thiệt hại khác. Việc đăng tải trái phép hoặc thay đổi thông tin trên các máy chủ của Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris bị nghiêm cấm và có thể bị trừng phạt theo pháp luật, bao gồm Đạo Luật về Lạm Dụng và Gian Lận Máy Tính của 1986 và Đạo Luật Bảo Vệ Cơ Sở Hạ Tầng Thông Tin Quốc Gia.

Trong bối cảnh cụ thể của giám sát an ninh này, không có đoán trước được về quyền riêng tư. Tuy nhiên, chỉ trong trường hợp các cuộc điều tra thực thi pháp luật thực tế, chúng tôi sẽ cố gắng xác định từng cá nhân dùng hoặc thói quen sử dụng của họ.

Cookies và Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris

Cookie nghĩa là gì?
Cookie là một phần nhỏ thông tin được gửi tới browser của quý vị -- cùng với mỗi trang Web -- trong lúc quý vị truy cập một Trang Mạng. Có hai loại cookie. Một loại cookie thay phiên là một dòng văn bản được lưu trữ tạm thời trong bộ nhớ RAM của máy tính quý vị. Bởi vì cookie thay phiên không bao giờ được ghi vào ổ đĩa, nó sẽ được hủy ngay sau khi quý vị đóng browser của quý vị. Một loại cookie cố định là một dòng văn bản vĩnh viễn được browser của quý vị lưu vào trong ổ đĩa cứng của quý vị. Tùy thuộc vào cài đặt browser của quý vị, quý vị có thể nhận được thông báo rằng một trang mạng nào đó đang yêu cầu thông tin cookie, có thể với ngày hết hạn. Các loại cookie cố định có ngày hết hạn trong tương lai. Các loại cookie thay phiên không có ngày được liên kết với chúng.

Sử Dụng Cookies của Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris:
Trang mạng sẽ tạo ra một cookie thay phiên cho bất cứ khi nào quý vị truy cập trang mạng Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris. Phần cookie thay phiên này bị hủy ngay sau khi quý vị đóng browser của quý vị. Trang mạng của Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris không tạo ra các cookie cố định.

Con Dấu của Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris:
Dùng Con Dấu của Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris một cách trái phép là một việc vi phạm pháp luật. Điều này được nghiêm cấm tuyệt đối với những ai dùng Con Dấu của Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris hoặc bất kỳ biểu tượng chính thức nào khác trên trang mạng Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris để có ý ủng hộ chính thức, giới thiệu, quan hệ đối tác hay lập mối quan hệ khác với Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris.

Harris County Logo

The Harris County Clerk's Office Elections Department makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2024 All Rights Reserved Harris County Clerk's Office Elections Department.

Harris County Clerk's Office Logo