Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Bầu Cử
Close Menu

Các Câu Hỏi Thường Gặp Về Bầu Cử

Quá Trình Bầu Cử


BẢN KHAI TRỞ NGẠI HỢP LÝ LÀ GÌ?

Bản Khai Trở Ngại Hợp Lý là một hồ sơ cho biết rằng các cử tri đã ghi danh đi bầu hội đủ điều kiện nhưng họ không sở hữu một trong các loại căn cước có hình ảnh hợp lệ thì phải hoàn tất và cung cấp một chứng từ hỗ trợ để có thể bầu một lá phiếu thông thường. Các Loại Căn Cước Cần Thiết cho Cử Tri

NỀU CỬ TRI CÓ MỐI LO NGẠI TRONG QUÁ TRÌNH BẦU CỬ THÌ PHẢI LÀM SAO?

Nếu cử tri có thắc mắc trong lúở tạquầy bầu phiếu, cử tri có thể bấm nút HELP trên máy eSlate và/hoặc thông báo cho Nhân Viên Bầu Cử.

NẾU CỬ TRI KHÔNG SỞ HỮU MỘT LOẠI CĂN CƯỚC CỬ TRI HỢP LỆ NÀO THÌ SAO?

Cử tri không sở hữu ID có hình ảnh hợp lệ hoặc các chứng từ hỗ trợ có thể lựa chọn cách bầu qua một Lá Phiếu Tạm Thời. Lá Phiếu Tạm Thời phải được cứu xét trong vòng 6 ngày sau cuộc bầu cử.

CÓ CÒN BẦU CỬ CHO CÙNG MỘT ĐẢNG KHÔNG?

Việlựa chọn bầu phiếu cho cùng một đảng (trong một lá phiếu) sẽ KHÔNG còn áp dụng cho các lá phiếu bắt đầu từ năm 2020 theo luật mà Thống Đốc Greg Abbott đã ký vào năm 2017.

LÀM SAO ĐỂ CỬ TRI BIẾT RẰNG LÁ PHIẾU CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC TÍNH?

Mang lá phiếu đã in ra của quý vị đến máy scan và đưa lá phiếu vào máy scan. Lá phiếu của quý vị đã được tính khi quý vị nhìn thấy lá

cờ Hoa Kỳ hiển thị trên màn hình.

CỬ TRI CÓ THỂ DẪN THEO MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ ĐẾN TRUNG TÂM BẦU PHIẾU ĐỂ TRỢ GIÚP TRONG QUÁ TRÌNH BẦU PHIẾU HAY KHÔNG?

Có. Theo sự yêu cầu của cử tri, cử tri có thể được trợ giúp bởi bất kỳ người nào mà cử tri đã lựa chọn miễn sao người đó không phải là chủ nhân của cử tri, là đại diện của chủ nhân của cử tri, hoặc là nhân viên hay đại diện của nghiệp đoàn lao động mà cử tri trực thuộc nơi đó.

CÓ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG TRONG CÁC TRUNG TÂM BẦU PHIẾU KHÔNG?

Trưởng ban điều hành phòng phiếu có thẩm quyền yêu cầu mọi người ngưng hoạt động bất kỳ thiết bị nào và có thêm thẩm quyền yêu cầu những ai không tuân thủ rời khỏi Trung Tâm Bầu Phiếu. 

CÓ ĐƯỢC PHÉP VẬN ĐỘNG TRANH CỬ TRONG TRUNG TÂM BẦU PHIẾU HAY KHÔNG?

Không. Trong thời gian Trung Tâm Bầu Phiếu mở cửa để tiến hành bầu cử, không ai có thể vận động tranh cử ủng hộ hoặc phản đối bất kỳ ứng cử viên, dự luật, hay đảng phái chính trị nào trong vòng 100 feet tính từ cánh cửa bên ngoài nơi mà cử tri dùng để đi vào toà nhà hoặc nơi mà Trung Tâm Bầu Phiếu được đặt nơi đó.

MỘT CỬ TRI KHIẾM KHUYẾT CÓ THỂ BẦU PHIẾU TẠI TRUNG TÂM BẦU PHIẾU KHÔNG?

Có. Thiết bị bầu cử cho phép các cử tri khiếkhuyết bầu phiếu một cách độc lập. Các cử tri không thể đích thân vào bên trong phòng phiếu có thể yêu cầu được phép bầu phiếu "bên lề đường" ngay bên ngoài Trung Tâm Bầu Phiếu.

CÁC CỬ TRI CÓ CẦN CĂN CƯỚC KHI ĐÍCH THÂN ĐI BẦU KHÔNG?

Có. Các cử tri cần phải mang theo một loại căn cước được chấp thuận để đi bầu tại Trung Tâm Bầu Phiếu. Bấm vào đây để tìm thấy danh sách các loại căn cước bầu cử được chấp thuận.

Ở TEXAS, CỬ TRI CÓ PHẢI GHI DANH THEO/VỚI MỘT ĐẢNG CHÍNH TRỊ NÀO ĐỂ BẦU PHIẾU KHÔNG?

Không.

FAQ

Bầu Cử Sớm


ĐÍCH THÂN BẦU CỬ SỚM: LÁ PHIẾU GIỚI HẠN Một cử tri đã ghi danh đi bầu tại tiểu bang Texas có thể hội đủ điều kiện để bầu một lá phiếu giới hạn tại địa điểm bầu cử sớm chính trong thời gian bầu cử sớm trong cuộc bầu cử liên bang và tiểu bang. Để biết thêm chi tiết, xin xem chương 112.001 đến 112.0012 của Bộ Luật Bầu Cử Texas.

KHI NÀO TÔI CÓ THỂ NỘP ĐƠN ĐỂ BẦU PHIẾU BẦU BẰNG THƯ? CÓ THỜI HẠN KHÔNG?

Quý vị có thể nộp đơn xin Bầu Phiếu Bằng Thư bất cứ lúc nào, nhưng văn phòng của chúng tôi phải nhận được đơn của quý vị (không tính dấu bưu điện)

- Trước Ngày 23 Tháng 4, để gửi cho quý vị lá phiếu bầu bằng thư cho Các Cuộc Bầu Cử Thống Nhất và Đặc Biệt Ngày 4 Tháng 5.

Quý vị cũng có thể đích thân nộp đơn của quý vị tại bất kỳ một trong 10 văn phòng nào của chúng tôi kèm theo một căn cước có hình ảnh hợp lệ. Bấm vào đây để tìm một văn phòng bầu cử gần quý vị. 

Do dịch vụ bưu chính có thể bị chậm trễ, VUI LÒNG ĐỪNG CHỜ ĐỢI - HÃY NỘP ĐƠN NGAY BÂY GIỜ! 

CÁC TRUNG TÂM BẦU CỬ SỚM ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Theo luật, tại các quận hạt có dân số khoảng 400,000 hoặc nhiều hơn, cáhội đồng ủy viên có thẩm quyền để thành lập ít nhất một trung tâbầu cử sớm tại mỗi địa hạt của dân biểu tiểu bang.

KHI NÀO THÌ CUỘC ĐÍCH THÂN BẦU CỬ SỚM ĐƯỢC THỰC HIỆN?

Bầu Cử Sớm cho Cuộc Bầu Cử Ngày 28 Tháng 5: Từ Ngày 20 Tháng 5 đến Ngày 24 Tháng 5, 2024

ĐÍCH THÂN BẦU CỬ SỚM CÓ NGHĨA LÀ GÌ?

Đích Thân Bầu Cử Sớm có nghĩa là một cử tri đã ghi danh bầu cử ở tiểu bang Texas có thể đi bầu trước Ngày Tổng Tuyển Cử trong một khoảng thời gian được chỉ định theo quy định bởi luật pháp tiểu bang.

Cử tri đã ghi danh bầu cử tại quận harris có thể đi bầu trong thời gian bầu cử sớm ở đâu?

Bất kỳ cử tri nào hội đủ điều kiện cũng có thể bầu phiếu trực tiếp tại Trung Tâm Bầu Cử Sớm chính hoặc tại bất kỳ chi nhánh địa điểm Bầu Cử Sớm được chỉ định khác trong thời gian được chỉ định.

TẠI SAO THỜI GIAN ĐÍCH THÂN BẦU CỬ SỚM ĐƯỢC THÀNH LẬP?

Đích Thân Bầu Cử Sớm đã được bắt đầu ở tiểu bang Texas vào giữa thập niên 1990 để cho tiến trình bầu cử thuận tiện hơn cho công dân. Nó cũng giúp cho các cử tri có thể vắng mặt tại quận hạt cư trú vào Ngày Bầu Cử để có cơ hội đích thân đi bầu phiếu.

FAQ

Ngày Bầu Cử


Một cử tri có thể tham gia vào Cuộc Tổng Tuyển Cử không ngay cả khi cử tri chưa từng đi bầu trong các cuộc bầu cử sơ bộ?

Có. Vì không cần thiết phải từng đi bầu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ hoặc Cuộc Bầu Cử Chung Kết Sơ Bộ để được đi bầu trong Cuộc Tổng Tuyển Cử.

Có còn bầu cử cho cùng một đảng không?

Lựa chọn bầu phiếu cho cùng một đảng (trong một lá phiếu) sẽ KHÔNG còn áp dụng cho các lá phiếu bắt đầu từ năm 2020 theo luật mà Thống Đốc Greg Abbott đã ký vào năm 2017.

THỜI GIAN MỞ CỬA CỦA TRUNG TÂM BẦU PHIẾU VÀO NGÀY BẦU CỬ LÀ GÌ?

Ngày Bầu Cử, Các Trung Tâm Bầu Phiếu mở cửa từ 7 Giờ Sáng đến 7 Giờ Tối

Ai là người hội đủ điều kiện để bầu phiếu?

Các cử tri đã ghi danh cử tri tại Quận Hạt Harris đều hội đủ điều kiện để bầu phiếu. Để ghi danh hoặc kiểm tra hồ sơ ghi danh cử tri của quý vị, hãy bấm vào đây.

Trong lá phiếu có những cuộc tranh cử nào?

Để xem những cuộc tranh cử nào sẽ có tên trong lá phiếu của quý vị, bấm vào đây để xem lá phiếu mẫu của quý vị.

Cử tri có phải bầu phiếu cho các ứng cử viên có cùng một đảng chính trị mà họ đã bầu trong cuộc bầu cử sơ bộ không?

Không.

FAQ

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ


Ai là người hội đủ điều kiện để bầu phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ tại quận Harris?

Bất cứ người nào đã ghi danh bầu cử tại Quận Harris có thể đi bầu trong một Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Đảng Cộng Hoà hoặc Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Đảng Dân Chủ (KHÔNG thể bầu cả hai). Ở Texas, một người phải ghi danh bầu cử 30 ngày trước Ngày Bầu Cử, nếu như chưa từng ghi danh bầu cử bao giờ.

Có những cuộc tranh cử nào trong lá phiếu Sơ Bộ?

Thông thường thì có các cuộc tranh cử Liên Bang, Tiểu Bang và Quận Hạt trong lá phiếu của Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ. Các Đảng Phái Chính Trị cũng có thể đưa ra các dự luật không bắt buộc.

Bầu cho một đảng có trên lá phiếu cuộc bầu cử sơ bộ hay không?

Bầu cho Một Đảng là quen lựa chọn Một Đảng trong lá phiếu và có nghĩa là tất cả các ứng cử viên của đảng đó sẽ đương nhiên được bầu. Lựa chọn này KHÔNG có trên Lá Phiếu Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ.

Một cử tri đã ghi danh có thể tham gia vào cuộc bầu cử sơ bộ chung kết ngay cả khi cử tri chưa từng đi bầu trong các cuộc bầu cử sơ bộ hay không?

Có. Vì không nhất thiết phải từng đi bầu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ để được đi bầu trong Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Chung Kết. Tuy nhiên, trong một chu kỳ bầu cử, một cử tri đã tham gia vào một Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ thì CHỈ có thể tham gia vào Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ Chung Kết của cùng một Đảng mà cử tri đã bầu phiếu trước đó.

Các ứng cử viên có được xác định theo đảng chính trị trong lá phiếu Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ hay không?

Không. Trong một Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ, tất cả các ứng cử viên đều được liên kết với cùng một đảng chính trị lớn.

Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ là gì?

Tại Texas, các cuộc bầu cử sơ bộ được tiến hành bởi các đảng chính trị lớn để tuyển chọn ra các ứng cử viên của họ cho một chức vụ nhất định nào đó trước một cuộc tổng tuyển cử.

FAQ

Bầu Cử Bằng Thư


Làm cách nào để tôi gửi lại lá phiếu đã bầu của tôi cho Văn Phòng Bầu Cử? Có hạn chót hay không?

Một lá phiếu bầu bằng thư đã hoàn tất PHẢI được gửi lại cho Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris trong Phong Bì Gửi Thư Chính Thức đã cung cấp cho quý vị. Lá phiếu bầu bằng thư có thể gửi lại trong bất kỳ các cách sau đây:

 1. Gửi qua thư thông thường bằng dịch vụ Bưu Điện Hoa Kỳ;
  1. Lá phiếu đã bầu phải được đóng dấu bưu điện trước 7 giờ tối vào Ngày Bầu Cử và phải được nhận trước 5 giờ chiều vào ngày đưa thư đầu tiên sau Ngày Bầu Cử
 2. Đích thân giao lại tại Địa Điểm Chính Bầu Cử Sớm của Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Harris, NRG Arena - Hall D Gate 9, 1 NRG Pkwy, Houston, TX 77054 chỉ vào Ngày Bầu Cử từ 7 Giờ Sáng - 7 Giờ Tối
  1. Trong những giờ làm việc bình thường
  2. Trong thời gian Bầu Cử Sớm: Các ngày Thứ Hai đến Thứ Bảy từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, các Ngày Chủ Nhật từ 12 giờ trưa đến 7 giờ tối; hoặc
  3. Vào Ngày Bầu Cử (Ngày 3 Tháng 11, 2020) từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối;
  4. Quý vị phải xuất trình một trong những loại căn cước có hình ảnh được chấp thuận
  5. Nếu cử tri không sở hữu và không thể hợp lý có được một trong những loại căn cước có hình ảnh được chấp thuận, cử tri có thể xuất trình các chứng từ căn cước hỗ trợ khác và điền vào tờ khai lý do trở ngại hợp lý(RID)
  6. Chỉ có cử tri mới có thể đích thân giao lá phiếu của họ
 3. Hãng đưa thư thông thường hoặc hãng đưa thư theo hợp đồng; chẳng hạn như chuyển phát nhanh tư nhân, hoặc FedEx hay UPS, hoặc dịch vụ đưa thư theo hợp đồng khác
  1. Lá phiếu phải được nhận trước 7 giờ tối Ngày Bầu Cử
  2. Nếu các hãng đưa thư cung cấp biên lai cho biết thời gian trước 7 giờ tối vào Ngày Bầu Cử, lá phiếu đã bầu có thể được nhận trước 5 giờ chiều vào ngày đưa thư đầu tiên sau Ngày Bầu Cử.

Khi nào tôi sẽ nhận được Lá Phiếu Bầu Cử Bằng Thư của mình?

Các lá phiếu trong nước sẽ bắt đầu được gửi đi khoảng 6-8 tuần trước Ngày Bầu Cử cho những ai đã nộp đơn trước thời gian này. Nếu quý vị nộp đơn sau thời gian này, lá phiếu của quý vị sẽ được gửi đi trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được đơn của quý vị.

Các cử tri ở bên ngoài Hoa Kỳ: Các lá phiếu của quý vị sẽ được gửi qua đường bưu điện vào hoặc trước 45 ngày trước Ngày Bầu Cử, hoặc trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày chúng tôi nhận được đơn của quý vị."

Lá Phiếu Bầu Cử Bằng Thư của tôi có được tính không nếu tôi chọn không bầu phiếu cho một số vấn đề hoặc các ứng cử viên nhất định nào đó trong lá phiếu?

Được. Tất cả các bầu chọn của quý vị đã lựa chọn đều sẽ được tính. Quý vị có quyền bỏ qua bất kỳ chức vụ hay kế hoạch đề nghị nào trong lá phiếu của quý vị.

Làm cách nào tôi có thể kiểm tra xem Lá Phiếu Bầu Cử Bằng Thư của tôi đã được gửi qua đường bưu điện hay nhận được chưa?

Xin vui lòng ghé trang Theo Dõi Hồ Sơ Bầu Cử Bằng Thư để tìm hiểu tình trạng về đơn xin hoặc lá phiếu bầu bằng thư của quý vị. Để được trợ giúp thêm, xin vui lòng gọi Đường Dây Trợ Giúp Bầu Cử của chúng tôi tại số 713.755.6965

Tôi có thể thay đổi phiếu bầu của mình sau khi tôi Bầu Cử Bằng Thư hay không?

Nếu quý vị đã gửi trả lại Lá Phiếu Bầu Cử Bằng Thư đã bầu chọn của quý vị, quý vị không thể đích thân đi bầu phiếu để thay đổi phiếu bầu của mình được nữa.

Làm thế nào để xác minh chữ ký của tôi?

Chữ ký của cử tri trên phong bì gửi lại Lá Phiếu Bầu Cử Bằng Thư được so sánh với chữ ký từ đơn xin Bầu Cử Bằng Thư của quý vị và/hoặc đơn xin ghi danh cử tri của quý vị để duy trì tính liêm chính của cử tri.

Khi nào Lá Phiếu Bầu Cử Bằng Thư của tôi được tính?

Lá Phiếu Bầu Cử Bằng Thư của quý vị được tính khi các địa điểm bầu cử đóng cửa lúc 7 giờ tối vào Ngày Bầu Cử. Vào thời điểm đó, tất cả các Lá Phiếu Bầu Cử Bằng Thư sẽ được kiểm phiếu và đưa vào kết quả chính thức. Tổng số phiếu bầu qua thư được bao gồm trong cuộc kiểm phiếu cuối cùng.

Tôi có thể nhận được sự trợ giúp để điền đơn xin Bầu Cử Bằng Thư hay không?

Có, quý vị có thể nhận được sự trợ giúp trong việc điền và gửi đơn của quý vị từ bạn bè hoặc người thân. Người trợ giúp của quý vị PHẢI xem lại cẩn thận các hướng dẫn và điền vào phần NHÂN CHỨNG/NGƯỜI TRỢ GIÚP trong đơn.

Làm cách nào để tôi gửi đơn xin Lá Phiếu Bầu Cử Bằng Thư?

Đơn xin Lá Phiếu Bầu Cử Bằng Thư có thể được gửi theo bất kỳ cách nào sau đây:

 1. Gửi qua thư thông thường bằng Dịch Vụ Bưu Điện Hoa Kỳ;
 2. Hãng đưa thư thông thường hoặc hãng đưa thư theo hợp đồng (e.g., chuyển phát nhanh tư nhân, FedEx, UPS, hoặc dịch vụ thư theo hợp đồng khác); hoặc
 3. Fax (713.755.4983) hoặc e-mail: ([email protected]). Nếu quý vị chọn cách thức này, Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris PHẢI nhận được đơn gốc đã điền hoàn tất của quý vị gửi lại bằng một trong các cách thức trên trong vòng bốn (4) ngày kể từ ngày quý vị gửi đơn qua email hoặc fax.

Ai có thể Bầu Cử Bằng Thư?

Quý vị hội đủ điều kiện Bầu Cử Bằng Thư tại tiểu bang Texas nếu:

 1. Quý vị đã 65 tuổi trở lên trước Ngày Bầu Cử;
 2. Quý vị sẽ không có mặt tại Quận Hạt Harris trong tất cả thời gian Bầu Cử Sớm và vào Ngày Bầu Cử;
 3. Quý vị bị giam trong tù nhưng hội đủ điều kiện khác để bầu phiếu; hoặc
 4. Quý vị bị đau bệnh khiếm khuyết.

Khi nào tôi có thể nộp đơn xin Bầu Cử Bằng Thư? Có hạn chót hay không?

Quý vị có thể nộp đơn xin Lá Phiếu Bầu Bằng Thư bất cứ lúc nào, nhưng văn phòng của chúng tôi phải nhận được (không tính dấu bưu điện) đơn của quý vị

Do dịch vụ bưu chính có thể bị chậm trễ, VUI LÒNG ĐỪNG CHỜ ĐỢI - NỘP ĐƠN NGAY BÂY GIỜ!

LÀM THẾ NÀO ĐỂ TY BẦU CỬ CỦA VĂN PHÒNG NHA HÀNH CHÁNH QUẬN HARRIS GIẢI QUYẾT LÁ PHIẾU BẦU BẰNG THƯ CỦA TÔI MỘT CÁCH AN TOÀN ?

Khi Lá Phiếu Bầu Cử Bằng Thư của quý vị được nhận bởi văn phòng của chúng tôi, lá phiếu đó sẽ trải qua một hệ thống xác nhận kiểm chứng nghiêm ngặt.

Phong Bì Gửi Thư được kiểm chứng để xác minh chữ ký, được ghi nhận lại và được lưu trữ an toàn. Lá Phiếu Bầu Cử Bằng Thư của quý vị chưa được tính cho đến khi các địa điểm bầu cử đóng cửa lúc 7 giờ tối vào Ngày Bầu Cử. Tại thời điểm đó, tất cả các Lá Phiếu Bầu Cử Bằng Thư sẽ được kiểm phiếu và đưa vào kết quả chính thức.

Điều gì xảy ra nếu tôi chưa ghi danh đi bầu?

Quý vị có thể kiểm chứng hồ sơ ghi danh cử tri của quý vị tại Vote411.org.

Để ghi danh đi bầu, hiện tại có hai tổ chức tại Texas sẽ trợ giúp quý vị ghi danh đi bầu từ xa, Register2Vote.org và The League of Women Voters - Houston. Cả hai tổ chức này sẽ cung cấp cho quý vị những đơn xin ghi danh đi bầu có trả sẵn phí bưu điện và không phải tiếp xúc trực tiếp.

Tôi có thể đích thân đi bầu phiếu nếu tôi đã nhận được Lá Phiếu Bầu Cử Bằng Thư? Còn nếu tôi đã gửi đơn xin Bầu Cử Bằng Thư và chưa bao giờ nhận được lá phiếu?

Quý vị có thể đích thân đi bầu phiếu ngay cả khi quý vị đã nộp đơn xin lá phiếu Bầu Cử Bằng Thư, nhưng quý vị chỉ có thể bầu phiếu một lần. Để đích thân đi bầu phiếu, hãy mang theo Lá Phiếu Bầu Cử Bằng Thư của quý vị đến địa điểm bầu cử để trả lại và hủy bỏ nó và nhận một lá phiếu bầu bình thường trên máy. Nếu quý vị không có lá phiếu bầu bằng thư bên mình, quý vị vẫn có thể đích thân bầu phiếu bằng cách bầu một lá phiếu tạm thời.

Nếu tôi ở nước ngoài hoặc phục vụ trong quân đội thì có các hạn chót khác không?

Tất cả các lá phiếu được đích thân giao lại phải được nhận trước 7 giờ tối vào Ngày Bầu Cử. Nếu quý vị đang ở nước ngoài và gửi lại lá phiếu của mình qua đường bưu điện hoặc một hãng đưa thư thông thường hoặc hãng đưa thư theo hợp đồng, văn phòng của chúng tôi phải nhận được lá phiếu đó trước 5 giờ chiều vào ngày thứ năm sau Ngày Bầu Cử. Nếu quý vị đang phục vụ trong quân đội và gửi lại lá phiếu của mình qua đường bưu điện hoặc một hãng đưa thư thông thường hoặc hãng đưa thư theo hợp đồng, văn phòng của chúng tôi phải nhận được lá phiếu đó trước 5 giờ chiều vào ngày thứ sáu sau Ngày Bầu Cử.

Tôi có phải nộp đơn Bầu Cử Bằng Thư cho mỗi cuộc bầu cử không?

Nếu quý vị từ 65 tuổi trở lên, hoặc bị đau bệnh khiếm khuyết, quý vị có thể nộp đơn cho lá phiếu bầu hàng năm - điều này có nghĩa là lựa chọn Bầu Cử Bằng Thư của quý vị sẽ được ghi danh cho cả năm dương lịch đó. Ví dụ: nếu quý vị nộp đơn ngay bây giờ, lựa chọn của quý vị sẽ được ghi danh cho Cuộc Bầu Cử Tháng 11, 2020 và thêm bất kỳ cuộc bầu cử nào cho đến hết Ngày 31 Tháng 12, 2020. Quý vị sẽ cần phải ghi danh lại cho mỗi năm dương lịch cho lá phiếu Bầu Cử Bằng Thư hàng năm.

Tôi có thể nhận đơn xin Bầu Cử Bằng Thư ở đâu?

Các cử tri đã ghi danh đi bầu có thể nhận đơn bằng cách:

Lá Phiếu Bầu Cử Bằng Thư của tôi có cần dán tem không?

Có, quý vị sẽ cần dán hai con tem đủ tiêu chuẩn khi gửi lá phiếu của quý vị qua đường bưu điện (tổng phí bưu điện là $1.10). Nếu quý vị không có tem, quý vị vẫn có thể gửi lá phiếu của mình qua đường bưu điện mà không cần bưu phí, và lá phiếu sẽ vẫn được chuyển đến văn phòng của chúng tôi và được tính.

Điều gì được coi là đau bệnh khiếm khuyết, và điều đó có ý nghĩa gì trong thời đại của coronavirus (COVID-19)?

Theo luật của tiểu bang Texas, quý vị hội đủ điều kiện là người khiếm khuyết nếu quý vị bị đau bệnh, đang mang thai, hoặc nếu việc đích thân đi bầu cử sẽ có khả năng gây tổn thương cho sức khỏe của quý vị.

Tòa Án Tối Cao Pháp Viện Texas đã ra phán quyết rằng việc thiếu khả năng miễn dịch đối với COVID có thể được coi là một yếu tố quyết định việc đích thân đi bầu cử có tạo ra “khả năng gây thương tích” đến sức khỏe của cử tri, nhưng điều đó không thể là yếu tố duy nhất. Quý vị không hội đủ điều kiện để bầu cử bằng thư theo diện “bị khiếm khuyết” nếu quý vị lo sợ bị lây bệnh COVID-19 nhưng tình trạng sức khỏe vẫn khỏe mạnh. Để hội đủ điều kiện, quý vị phải có một tình trạng sức khỏe yếu hoặc có bệnh sẵn rồi. Nếu quý vị không hội đủ điều kiện theo diện "bị khiếm khuyết", quý vị vẫn có thể hội đủ điều kiện ở một trong các danh mục khác (1-3 ở trên).

Menu
Harris County Logo

The Harris County Clerk's Office Elections Department makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2024 All Rights Reserved Harris County Clerk's Office Elections Department.

Harris County Clerk's Office Logo