Các Danh Sách Cử Tri Đã Bầu Cử
Close Menu
Menu

Tuyên bố từ chối chịu trách nhiệm : Các danh sách cử tri bầu cử sớm là danh sách chưa chính thức của các cử tri đích thân đi bầu sớm và danh sách những cử tri bầu cử bằng thư mà văn phòng bầu cử đã nhận được lá phiếu bầu bằng thư của họ. Mỗi danh sách được cập nhật hàng ngày.

Xin Lưu Ý : Các báo cáo bầu cử được cung cấp trên trang này được coi là Chưa Chính Thức cho đến khi kết quả kiểm phiếu được tính chính xác sau Ngày Bầu Cử bao gồm các cử tri bầu phiếu bằng thư, đích thân đi bầu cử sớm và/hoặc vào Ngày Bầu Cử. Sau khi kết quả kiểm phiếu của cuộc bầu cử được đếm và tính chính xác thì danh sách chính thức cuối cùng của các cử tri đã bầu phiếu sẽ được công bố.

Report Type
February 10, 2020
  February 07, 2020
   February 06, 2020
    February 05, 2020
     February 04, 2020
      February 03, 2020
       January 31, 2020
        January 30, 2020
         January 29, 2020
          January 29, 2020
           January 28, 2020
            January 27, 2020
             January 27, 2020
              January 24, 2020
               January 24, 2020
                January 22, 2020
                 January 22, 2020
                  January 16, 2020
                   January 15, 2020
                    January 14, 2020
                     January 13, 2020
                      January 10, 2020
                       January 09, 2020
                        January 08, 2020
                         January 07, 2020
                          January 06, 2020
                           January 03, 2020
                            January 02, 2020
                             December 14, 2019
                              December 13, 2019
                               December 12, 2019
                                December 11, 2019
                                 December 10, 2019
                                  December 10, 2019
                                   December 09, 2019
                                    December 09, 2019
                                     December 08, 2019
                                      December 07, 2019
                                       December 06, 2019
                                        December 06, 2019
                                         December 05, 2019
                                          December 05, 2019
                                           December 04, 2019
                                            December 04, 2019
                                             December 03, 2019
                                              December 03, 2019
                                               December 02, 2019
                                                December 02, 2019
                                                 November 27, 2019
                                                  November 27, 2019
                                                   Previous 2 Next Total count: 138