Phương Tiện Truyền Thông
Close Menu
Menu
Menu

Phương Tiện Truyền Thông


Chào mừng đến với HarrisVotes! phòng truyền thông on-line. Phần này của trang web HarrisVotes dành cho thông tin chung về các hoạt động của Ty Bầu Cử Quận Hạt liên quan đến các cuộc bầu cử và nhằm hỗ trợ nhân viên truyền thông với các mục tham khảo có giá trị.

Thỉnh thoảng, thông tin sẽ được đăng ở đây cho thấy rằng các phương tiện truyền thông rất hữu ích khi báo cáo về các cuộc bầu cử ở Quận Hạt Harris và có thể bao gồm các báo cáo thống kê được yêu cầu thường xuyên hoặc hàng ngày như một cách tiếp cận bầu cử. Nếu quý vị là thành viên của phương tiện truyền thông và có các ý kiến hoặc thắc mắc liên quan đến nội dung của Phòng Truyền Thông, quý vị có thể liên lạc với tại [email protected] hoặc.

Hình ảnh & Video


Các hình ảnh và video chính thức của Ty Bầu Cử của Nha Hành Chánh Quận Harris đang có sẵn cho công chúng để dùng cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

Những hình ảnh này không được phép sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào và không được dùng trong các tài liệu thương mại, quảng cáo, email, các sản phẩm hoặc đề xướng theo bất kỳ cách nào rằng Ty Bầu Cử của Văn Phòng Nha Hành Chánh Quận Hạt Harris phê duyệt hoặc chứng thực một sản phẩm hay dịch vụ.


GHI CHÚ: Các tập tin video trên trang này được dành cho phương tiện truyền thông dùng để phát sóng.

Thông Cáo Báo Chí


Bấm vào đây để xem các thông cáo báo chí
Harris County Logo

The Harris County Clerk's Office Elections Department makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2023 All Rights Reserved Harris County Clerk's Office Elections Department.

Harris County Clerk's Office Logo