Phương tiện truyền thông
Close Menu
Menu
Menu

Phương Tiện Truyền Thông


Chào mừng đến với HarrisVotes! phòng truyền thông on-line. Phần này của trang web HarrisVotes dành cho thông tin chung về các hoạt động của Ty Bầu Cử Quận Hạt liên quan đến các cuộc bầu cử và nhằm hỗ trợ nhân viên truyền thông với các mục tham khảo có giá trị.

Thỉnh thoảng, thông tin sẽ được đăng ở đây cho thấy rằng các phương tiện truyền thông rất hữu ích khi báo cáo về các cuộc bầu cử ở Quận Hạt Harris và có thể bao gồm các báo cáo thống kê được yêu cầu thường xuyên hoặc hàng ngày như một cách tiếp cận bầu cử. Nếu quý vị là thành viên của phương tiện truyền thông và có các ý kiến hoặc thắc mắc liên quan đến nội dung của Phòng Truyền Thông, quý vị có thể liên lạc với Leah Shah, Giám đốc Truyền thông và Tiếp cận Cử tri, tại [email protected] hoặc.

Mục này của trang HarrisVotes! được dự định như là một kho lưu trữ trung tâm có thể tìm thấy thông tin hữu ích cho các đối tác truyền thông của chúng tôi, đồng thời chúng tôi cũng khích lệ công chúng biết nhiều hơn về các hoạt động của văn phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris.

Photography & Video


Các hình ảnh và videos chính thức của Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris có sẵn cho công chúng để sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

Những hình ảnh này không thể dùng để vận động bằng mọi cách và không được sử dụng trong các vật liệu thương mại, quảng cáo, email, các sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi theo bất kỳ cách nào đề xuất sự chấp thuận hoặc chứng thực đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ bởi Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris.


GHI CHÚ: Các tập tin video trên trang này được dành cho phương tiện truyền thông dùng để phát sóng.

Thông Cáo Báo Chí


Truyền Thông 10/06/2022
Sắp Đến Hạn Chót Để Cử Tri Ghi Danh Đi Bầu cho Cuộc Bầu Cử Ngày 8 Tháng 11

(Houston, TX) –– Các cử tri trong Quận Hạt Harris tham gia Cuộc Tổng Tuyển Cử Ngày 8 Tháng 11, 2022 vẫn có thời gian để ghi danh đi bầu cho đến Ngày 11 Tháng 10. Để ghi danh, các cử tri có một số lựa chọn sau đây:  

  • In ra mẫu đơn trên mạng từ HarrisVotes.com và gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ văn phòng của chúng tôi P.O. Box 3527, Houston, Texas 77253;
  • Ghé đến văn phòng ghi danh cử tri của chúng tôi tại lầu hai của
  • Ghé đến bất kỳ Thư Viện Công Cộng Quận Hạt Harris nào để lấy đơn;
  • Điền đơn tại bất kỳ các chi nhánh văn phòng nào của chúng tôi;
  • Hoặc fax đơn đã điền hoàn tất của quý vị tới số 713-368-2309 trước Ngày 11 Tháng 10. Với phương pháp này, đơn chính thức đã gửi qua fax cũng phải gửi qua bưu điện và phải nhận được tại văn phòng của chúng tôi trong vòng bốn ngày làm việc kể từ ngày đơn đó đã gửi qua fax.

1001 Preston, Houston, Texas, 77002;

Nếu quý vị đã ghi danh đi bầu nhưng đã di chuyển đến một địa chỉ mới trong cùng một quận hạt hoặc đã đổi tên của mình, quý vị có thể cập nhật thông tin của quý vị trên mạng

Các đơn ghi danh cử tri đã điền hoàn tất phải được đóng dấu bưu điện trước Ngày 11 Tháng 10 để được chấp nhận cho cuộc bầu cử Ngày 8 Tháng 11. Tất cả các cử tri đã ghi danh đi bầu hội đủ điều kiện để bầu phiếu cho cuộc bầu cử sắp tới vào Ngày 8 Tháng 11, trong khi một số cử tri khác có thể có thêm các cuộc bầu cử địa phương tùy theo nơi cư ngụ của cử tri.

Hiện tại đã có hơn 2.5 triệu cử tri đã ghi danh đi bầu trong Quận Hạt Harris. Để biết thêm thông tin, bao gồm các lá phiếu mẫu và các địa điểm bầu cử, vào trang mạng HarrisVotes.com và theo dõi @HarrisVotes trên Twitter, Facebook, và Instagram. Chúng tôi có các nhân viên song ngữ thông thạo Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, và Tiếng Trung Hoa để trả lời các câu hỏi của quý vị tại số 713-755-6965.

Harris County Logo

The Harris County Elections Administrator's Office makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2023 All Rights Reserved Harris Elections Administrator's Office.

Harris Votes Logo