Phương Tiện Truyền Thông
Close Menu
Menu
Menu

Phương Tiện Truyền Thông


Chào mừng đến với HarrisVotes! phòng truyền thông on-line. Phần này của trang web HarrisVotes dành cho thông tin chung về các hoạt động của Ty Bầu Cử Quận Hạt liên quan đến các cuộc bầu cử và nhằm hỗ trợ nhân viên truyền thông với các mục tham khảo có giá trị.

Thỉnh thoảng, thông tin sẽ được đăng ở đây cho thấy rằng các phương tiện truyền thông rất hữu ích khi báo cáo về các cuộc bầu cử ở Quận Hạt Harris và có thể bao gồm các báo cáo thống kê được yêu cầu thường xuyên hoặc hàng ngày như một cách tiếp cận bầu cử. Nếu quý vị là thành viên của phương tiện truyền thông và có các ý kiến hoặc thắc mắc liên quan đến nội dung của Phòng Truyền Thông, quý vị có thể liên lạc với tại [email protected] hoặc.

Hình ảnh & Video


Các hình ảnh và videos chính thức của Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris có sẵn cho công chúng để sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

Những hình ảnh này không thể dùng để vận động bằng mọi cách và không được sử dụng trong các vật liệu thương mại, quảng cáo, email, các sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi theo bất kỳ cách nào đề xuất sự chấp thuận hoặc chứng thực đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ bởi Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris.


GHI CHÚ: Các tập tin video trên trang này được dành cho phương tiện truyền thông dùng để phát sóng.

Thông Cáo Báo Chí


Truyền Thông 10/24/2022
Chỉ Còn Một Tuần là đến Hạn Chót để Nộp Đơn Xin Lá Phiếu Bầu Bằng Thư cho Cuộc Bầu Cử Ngày 8 Tháng 11

Houston, TX –  Thứ Sáu, Ngày 28 Tháng 10 là hạn chót cho các cử tri hội đủ điều kiện nộp đơn xin bầu phiếu bằng thư cho Cuộc Bầu Cử Ngày 8 Tháng 11. Điều này không ảnh hưởng đến cử tri nào đã hoàn tất nộp đơn vào đầu năm 2022 và đã yêu cầu để nhận được các lá phiếu bầu bằng thư cho tất cả các cuộc bầu cử trong năm nay.

Luật mới của tiểu bang bắt buộc các cử tri phải cung cấp số bằng lái xe Texas, số Thẻ Căn Cước Texas, hoặc bốn số cuối của số an sinh xã hội của họ điền vào các ô trống thích hợp trên mẫu đơn của cử tri. Đây là video hướng dẫn đã có sẵn để tải xuống cho các bước này. Nếu không cung cấp số căn cước trên đơn xin chính xác giống với những gì đã ghi trong hồ sơ cử tri của quý vị có thể dẫn đến việc đơn xin bị từ chối.

Dưới đây là các cách hữu ích để tránh sự chậm trễ khi nộp đơn xin lá phiếu bầu bằng thư đúng ngày cho Cuộc Bầu Cử  Ngày 8 Tháng 11.

  • Gọi Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris tại số 713-755-6965. Các nhân viên của ty bầu cử sẽ tận tâm hướng dẫn các cử tri trong quá trình điền đơn xin các lá phiếu bầu bằng thư. Chúng tôi có các nhân viên thông thạo Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, và Tiếng Trung Hoa.
  • Cung cấp cả hai dạng Căn Cước. Mặc dù các hướng dẫn trên đơn chỉ hỏi một số căn cước, cách tốt nhất để bảo đảm đơn của quý vị không bị từ chối thì nên cung cấp cả hai số Bằng Lái Xe Texas/Thẻ Căn Cước Texas và bốn số cuối của Số An Sinh Xã Hội của quý vị.
  • Cung cấp email hoặc số điện thoại để liên lạc trên mẫu đơn của quý vị để nhân viên của chúng tôi có thể liên lạc ngay và giải quyết mọi vấn đề nào cần sửa trên đơn xin để giảm tối đa sự chậm trễ.

Khi gửi lại lá phiếu bầu bằng thư, các cử tri sẽ để lá phiếu của quý vị vào bên trong phong bì bí mật màu xanh lá cây, và sau đó để phong bì bí mật vào bên trong phong bì gửi thư màu tím. Trước khi dán nắp phong bì gửi thư, các cử tri cần phải điền hoàn tất các thông tin căn cước phía dưới nắp phong bì. Tương tự như trong mẫu đơn, văn phòng của chúng tôi đề nghị các cử tri cung cấp cả hai số ID. (Đây là video hướng dẫn cho quá trình này.) Sau khi dán nắp phong bì lại, quý vị phải ký vào ô có đường viền màu đỏ trên nắp phong bì.

QUAN TRỌNG:  Lá phiếu của Quận Hạt Harris dài nhất trong tiểu bang và là một trong những lá phiếu dài nhất trên toàn quốc. Vì lý do này, các cử tri gửi lại lá phiếu bầu bằng thư qua đường bưu điện sẽ cần hai stamp forever trên phong bì gửi thư màu tím, và phải được đánh dấu bưu điện trước Thứ Ba, Ngày 8 Tháng 11. Lá phiếu bầu bằng thư phải được nhận bởi Ty Bầu Cử trước 5 giờ chiều Ngày 9 Tháng 11. Các hướng dẫn về bưu phí có bao gồm trong bộ bầu phiếu bằng thư. 

Nếu các cử tri bầu phiếu bằng thư chọn cách đích thân giao nộp lá phiếu, quý vị chỉ có thể nộp lại vào Ngày Bầu Cử tại NRG Arena, Hall D (1 NRG Parkway, Houston, Texas 77054) trước 7 giờ tối mà thôi. Cử tri phải có mặt cùng với ID của họ khi nộp lại phiếu bầu bằng thư.

Để biết thêm thông tin, bao gồm các lá phiếu mẫu và các địa điểm bầu cử, hãy truy cập HarrisVotes.com trong những tuần sắp tới và theo dõi @HarrisVotes trên Twitter, Facebook, và Instagram. Gọi Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris tại số (713) 755-6965.

Harris County Logo

The Harris County Clerk's Office Elections Department makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2023 All Rights Reserved Harris Elections Administrator's Office.

Harris County Clerk's Office Logo