Phương Tiện Truyền Thông
Close Menu
Menu
Menu

Phương Tiện Truyền Thông


Chào mừng đến với HarrisVotes! phòng truyền thông on-line. Phần này của trang web HarrisVotes dành cho thông tin chung về các hoạt động của Ty Bầu Cử Quận Hạt liên quan đến các cuộc bầu cử và nhằm hỗ trợ nhân viên truyền thông với các mục tham khảo có giá trị.

Thỉnh thoảng, thông tin sẽ được đăng ở đây cho thấy rằng các phương tiện truyền thông rất hữu ích khi báo cáo về các cuộc bầu cử ở Quận Hạt Harris và có thể bao gồm các báo cáo thống kê được yêu cầu thường xuyên hoặc hàng ngày như một cách tiếp cận bầu cử. Nếu quý vị là thành viên của phương tiện truyền thông và có các ý kiến hoặc thắc mắc liên quan đến nội dung của Phòng Truyền Thông, quý vị có thể liên lạc với tại [email protected] hoặc.

Hình ảnh & Video


Các hình ảnh và videos chính thức của Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris có sẵn cho công chúng để sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

Những hình ảnh này không thể dùng để vận động bằng mọi cách và không được sử dụng trong các vật liệu thương mại, quảng cáo, email, các sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi theo bất kỳ cách nào đề xuất sự chấp thuận hoặc chứng thực đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ bởi Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris.


GHI CHÚ: Các tập tin video trên trang này được dành cho phương tiện truyền thông dùng để phát sóng.

Thông Cáo Báo Chí


Truyền Thông 11/01/2022
Bầu Cử Sớm cho Cuộc Bầu Cử Ngày 8 Tháng 11 kết thúc vào Thứ Sáu

(Houston, TX)  -- Ngày cuối cùng của Bầu Cử Sớm cho Cuộc Bầu Cử Ngày 8 Tháng 11 là Thứ Sáu, Ngày 4 Tháng 11. Các cử tri có thể chọn tới bất kỳ 99 địa điểm bầu cử sớm nào để bầu lá phiếu của quý vị.

Thời Gian Bầu Cử Sớm

  • Thứ Ba, Ngày 1 Tháng 11- Thứ Tư, Ngày 2 Tháng 11: 7 giờ sáng – 7 giờ tối
  • Thứ Năm, Ngày 3 Tháng 11: 7 giờ sáng – 10 giờ tối
  • Thứ Sáu, Ngày 4 Tháng 11: 7 giờ sáng – 7 giờ tối

Cho đến nay, đã có 451,527 phiếu bầu (44,167 phiếu bầu bằng thư và 407,36021 phiếu bầu trực tiếp) trong thời gian bầu cử sớm tại Quận Hạt Harris. Ngày có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất là ngày đầu tiên, với gần 61,000 phiếu bầu, và con số đó vẫn duy trì ổn định trong suốt tuần và sẽ chậm lại vào cuối tuần này. Theo thời gian cao điểm, chúng tôi đang thấy (điển hình như) tỷ lệ cử tri đi bầu tăng cao trong giờ ăn trưa, tiếp theo giờ cao điểm thứ nhì là ngay khi mọi người tan sở làm vào khoảng 5 đến 6 giờ chiều.

Xin Nhắc nhở, các cử tri có thể bầu lá phiếu của họ tại bất kỳ địa điểm nào trong thời gian Bầu Cử Sớm hoặc Ngày Bầu Cử. Ngày Bầu Cử là ngày Thứ Ba, Ngày 8 Tháng 11, 2022. Các địa điểm bầu cử và thời gian chờ đợi có sẵn tại HarrisVotes.com

Quận Hạt Harris có 95 cuộc tranh cử trên lá phiếu, đã trở thành lá phiếu dài nhất Hoa Kỳ. Quận Hạt Los Angeles đứng thứ nhì với ít hơn một nửa số đó. Tất cả các cử tri Quận Harris hội đủ điều kiện bầu phiếu trong các cuộc tranh cử toàn tiểu bang, cuộc tranh cử Thẩm Phán Quận, và các trái phiếu. Một số cử tri có thể có thêm các cuộc bầu cử trên lá phiếu của họ tùy thuộc vào khu vực của họ cư ngụ. Một điều quan trọng nữa là cử tri cần lưu ý rằng họ có thể thấy một số các cuộc tranh cử khác với những cuộc tranh cử trước đây vì việc tái phân chia ranh giới địa hạt và khu vực.

Các cử tri được khuyến khích truy cập HarrisVotes.com và in ra môt lá phiếu mẫu mà họ có thể mang theo đến các phòng phiếu dùng để tham khảo. Bất kỳ ghi chú viết tay và tài liệu in ấn nào mà quý vị đã mang đến phòng phiếu phải được mang theo khi rời phòng phiếu.

Các cư dân Quận Harris bầu phiếu bằng thư cần có hai stamp forever trên phong bì gửi thư màu tím và được đóng dấu bưu điện trước 7 giờ tối Ngày Bầu Cử, Ngày 8 Tháng 11, và phải đươc giao tới văn phòng của chúng tôi trước 5 giờ chiều Ngày 9 Tháng 11. Nếu đích thân nộp lại lá phiếu bầu bằng thư, các cử tri chỉ có thể nộp lại phiếu bầu của họ tại NRG Arena, Sảnh D (1 NRG Parkway, Houston, Texas 77054) vào Ngày 8 Tháng 11. Cử tri phải có mặt để xuất trình ID khi nộp lại phiếu bầu bằng thư của họ. Một lều trắng sẽ được dựng bên ngoài sân của NRG Arena, Sảnh D cho sự tiện lợi của các cử tri khi đích thân nộp lại lá phiếu bầu bằng thư của họ.

Để biết thêm thông tin, bao gồm các địa điểm bầu cử và thời gian chờ đợi, vào trang mạng www.HarrisVotes.com và theo dõi @HarrisVotes trên Twitter, Facebook và Instagram. 

Harris County Logo

The Harris County Clerk's Office Elections Department makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2023 All Rights Reserved Harris Elections Administrator's Office.

Harris County Clerk's Office Logo