Phương Tiện Truyền Thông
Close Menu
Menu
Menu

Phương Tiện Truyền Thông


Chào mừng đến với HarrisVotes! phòng truyền thông on-line. Phần này của trang web HarrisVotes dành cho thông tin chung về các hoạt động của Ty Bầu Cử Quận Hạt liên quan đến các cuộc bầu cử và nhằm hỗ trợ nhân viên truyền thông với các mục tham khảo có giá trị.

Thỉnh thoảng, thông tin sẽ được đăng ở đây cho thấy rằng các phương tiện truyền thông rất hữu ích khi báo cáo về các cuộc bầu cử ở Quận Hạt Harris và có thể bao gồm các báo cáo thống kê được yêu cầu thường xuyên hoặc hàng ngày như một cách tiếp cận bầu cử. Nếu quý vị là thành viên của phương tiện truyền thông và có các ý kiến hoặc thắc mắc liên quan đến nội dung của Phòng Truyền Thông, quý vị có thể liên lạc với tại [email protected] hoặc.

Hình ảnh & Video


Các hình ảnh và videos chính thức của Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris có sẵn cho công chúng để sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

Những hình ảnh này không thể dùng để vận động bằng mọi cách và không được sử dụng trong các vật liệu thương mại, quảng cáo, email, các sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi theo bất kỳ cách nào đề xuất sự chấp thuận hoặc chứng thực đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ bởi Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris.


GHI CHÚ: Các tập tin video trên trang này được dành cho phương tiện truyền thông dùng để phát sóng.

Thông Cáo Báo Chí


Truyền Thông 10/19/2022
Bầu Cử Sớm Bắt Đầu Vào Thứ Hai, Ngày 24 Tháng 10 Cho Cuộc Bầu Cử Ngày 8 Tháng 11

(Houston, TX) - Bắt đầu Thứ Hai, Ngày 24 Tháng 10 vào lúc 7 giờ sáng, các cử tri Quận Hạt Harris có thể bầu phiếu tại bất kỳ 99 địa điểm bầu cử sớm nào của Quận Hạt.

Tất cả các cử tri Quận Hạt Harris đủ điều kiện để bầu phiếu sẽ thấy các vị trí trên toàn tiểu bang trên lá phiếu của họ. Một số cử tri có thể có thêm các cuộc bầu cử trên lá phiếu của họ tùy thuộc vào khu vực nơi họ cư ngụ. Các cử tri được khuyến khích truy cập www.harrisvotes.com/vi-vn/Voter/Whats-on-my-Ballot và in ra lá phiếu mẫu cá nhân của họ, mà họ có thể mang theo đến các phòng phiếu để tham khảo.

Có tổng cộng từ 93 đến 103 cuộc tranh cử và các kế hoạch đề nghị riêng lẻ để bầu chọn, lá phiếu của Quận Hạt Harris là lá phiếu dài nhất trong Tiểu Bang và nằm trong số lá phiếu dài nhất trên toàn quốc.

Việc bầu phiếu trực tiếp sẽ mất khoảng 5 đến 7 phút tùy thuộc vào độ dài của lá phiếu riêng biệt của mỗi cử tri. Chúng tôi khuyến khích các cử tri nên bầu chọn trước và in ra lá phiếu mẫu của họ để mang theo đến phòng phiếu nhằm thực hiện việc lựa chọn của họ một cách hiệu quả và nhanh chóng tại quầy phiếu. Các cử tri không bắt buộc phải bầu chọn trong mỗi cuộc tranh cử nhưng sẽ cần phải bấm qua từng cuộc tranh cử để bầu phiếu.

Chuẩn bị trước các lựa chọn sẽ giúp quá trình này diễn ra một cách suông sẻ và nhanh nhất có thể.

Thời Gian Bầu Cử Sớm

• Thứ Hai, Ngày 24 Tháng 10: Thứ Bẩy, Ngày 29 Tháng 10, 7 giờ sáng – 7 giờ tối

• Chủ Nhật, Ngày 30 Tháng 10: 12 giờ trưa – 7 giờ tối

• Thứ Hai, Ngày 31 Tháng 10: Thứ Tư, Ngày 2 Tháng 11: 7 giờ sáng – 7 giờ tối

• Thứ Năm, Ngày 3 Tháng 11: 7 giờ sáng – 10 giờ tối

• Thứ Sáu, Ngày 4 Tháng 11: 7 giờ sáng – 7 giờ tối

Các cử tri hội đủ điều kiện bầu phiếu bằng thư, những ai chưa nộp đơn xin lá phiếu bầu bằng thư hàng năm đã hoàn tất, sẽ có thời hạn đến Thứ Sáu, Ngày 28 Tháng 10 để nộp. Các yêu cầu cần thiết và mẫu đơn có thể được tìm thấy ở đây.

Video Các Nguồn Thông Tin:

- Cách điền lá phiếu bầu bằng thư với các yêu cầu mới về thẻ căn cước

- Cách gửi lại lá phiếu bầu bằng thư với các yêu cầu mới về thẻ căn cước

Để biết thêm thông tin, bao gồm các địa điểm bầu cử và thời gian chờ đợi được cập nhật thường xuyên, hãy truy cập www.harrisvotes.com. Theo dõi @HarrisVotes trên Twitter, Facebook và Instagram.
Harris County Logo

The Harris County Clerk's Office Elections Department makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2023 All Rights Reserved Harris Elections Administrator's Office.

Harris County Clerk's Office Logo