Phương tiện truyền thông
Close Menu
Menu
Menu

Phương Tiện Truyền Thông


Chào mừng đến với HarrisVotes! phòng truyền thông on-line. Phần này của trang web HarrisVotes dành cho thông tin chung về các hoạt động của Ty Bầu Cử Quận Hạt liên quan đến các cuộc bầu cử và nhằm hỗ trợ nhân viên truyền thông với các mục tham khảo có giá trị.

Thỉnh thoảng, thông tin sẽ được đăng ở đây cho thấy rằng các phương tiện truyền thông rất hữu ích khi báo cáo về các cuộc bầu cử ở Quận Hạt Harris và có thể bao gồm các báo cáo thống kê được yêu cầu thường xuyên hoặc hàng ngày như một cách tiếp cận bầu cử. Nếu quý vị là thành viên của phương tiện truyền thông và có các ý kiến hoặc thắc mắc liên quan đến nội dung của Phòng Truyền Thông, quý vị có thể liên lạc với Leah Shah, Giám đốc Truyền thông và Tiếp cận Cử tri, tại [email protected] hoặc.

Mục này của trang HarrisVotes! được dự định như là một kho lưu trữ trung tâm có thể tìm thấy thông tin hữu ích cho các đối tác truyền thông của chúng tôi, đồng thời chúng tôi cũng khích lệ công chúng biết nhiều hơn về các hoạt động của văn phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris.

Photography & Video


Các hình ảnh và videos chính thức của Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris có sẵn cho công chúng để sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

Những hình ảnh này không thể dùng để vận động bằng mọi cách và không được sử dụng trong các vật liệu thương mại, quảng cáo, email, các sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi theo bất kỳ cách nào đề xuất sự chấp thuận hoặc chứng thực đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ bởi Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris.


GHI CHÚ: Các tập tin video trên trang này được dành cho phương tiện truyền thông dùng để phát sóng.

Thông Cáo Báo Chí


Truyền Thông
Ông Clifford Tatum Tuyên Thệ Nhậm Chức Giám Đốc Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris

(Houston, Texas)— Ông Clifford Tatum đượcđảm nhận các nhiệm vụ trách nhiệm với cách Giám Đốc Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris sau khi tuyên thệ nhậm chức vào Thứ , Ngày 24 Tháng 8. Ông Tatum hơn 16 năm kinh nghiệm về bầu cử từ cấp địa phương, tiểu bang, liên bang để phục vụ 2.5 triệu cử tri đã ghi danh của Quận Hạt Harris.

Tôi rất vinh dự được gia nhập ban Điều Hành Bầu Cử Quận Hạt Harris. Tôi đang xem xét đánh giá các tiến trình thủ tục bầu cử hiện tại tôi rất vui đ thông báo rằng chúng tôi đangđiđúng hướng để cuộc bầu cử Tháng 11 thành công. Tôi mong muốn được phục vụ các cử tri ở Quận Hạt Harris làm việc cùng với một đội ngũ rất tận tâm chuyên nghiệp để bảo đảm Cuộc Bầu C Ngày 8 Tháng 11 diễn ra một cách suông sẻ.”

Vào đầu tuần này, Hội ĐồngỦy Viên Quận đã xem xét danh sách về các địađiểm bầu phiếu của văn phòng cho cả bầu cử sớm ngày bầu cử. Tuần cuối cùng của Tháng 8 nhiều hạn chót khác nhau cho các ứng cử viên các quan chính quyềnđịa phương, báo hiệu s khởi đầu của việc hình thành phiếu bằng bốn ngôn ngữ bắt buộc: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt, Tiếng Trung Hoa.

Cuc Kiểm Tra Hp Chính Xácđãđược lên kế hoạch vào giữa Tháng 9. Việc này xác minh các thiết bị bầu cử các phiếu bầu hiển đúng tất cả các cuộc tranh cử các ứng cử viên, các sự lựa chọn, kiểm phiếu một cách chính xác. Đây ớc cuối cùng trong việc hoàn tất phiếu, các phiếu mẫu sẽ được đăng trênwww.harrisvotes.com như một nguồn thông tin cho các cử tri sau khi cuộc kiểm tra kết thúc.  

Trong vòng 30 ngày k từ Ngày Bầu Cử; hạn chót ghi danh c tri Ngày 11 Tháng 10, bầu cử sớm bắt đu vào Ngày 24 Tháng 10, hạn chót nộp đơn xin phiếu bầu bằng thư Ngày 28Tháng 10. Văn phòng sẽ chuyểnđến NRG Arena vào đầu Tháng 9 đểđámứng với các hoạt động cần thiết để tiến hành một cuộc bầu cử quy lớn.

Đ biết thêm thông tin về các cuộc bầu cử kế tiếp hạn chót, xin vui lòng theo dõi @HarrisVotes trên Twitter, Facebook Instagram, hoặc truy cập trang HarrisVotes.com mới.

###

Harris County Logo

The Harris County Elections Administrator's Office makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2023 All Rights Reserved Harris Elections Administrator's Office.

Harris Votes Logo