Phương tiện truyền thông
Close Menu
Menu
Menu

Phương Tiện Truyền Thông


Chào mừng đến với HarrisVotes! phòng truyền thông on-line. Phần này của trang web HarrisVotes dành cho thông tin chung về các hoạt động của Ty Bầu Cử Quận Hạt liên quan đến các cuộc bầu cử và nhằm hỗ trợ nhân viên truyền thông với các mục tham khảo có giá trị.

Thỉnh thoảng, thông tin sẽ được đăng ở đây cho thấy rằng các phương tiện truyền thông rất hữu ích khi báo cáo về các cuộc bầu cử ở Quận Hạt Harris và có thể bao gồm các báo cáo thống kê được yêu cầu thường xuyên hoặc hàng ngày như một cách tiếp cận bầu cử. Nếu quý vị là thành viên của phương tiện truyền thông và có các ý kiến hoặc thắc mắc liên quan đến nội dung của Phòng Truyền Thông, quý vị có thể liên lạc với Leah Shah, Giám đốc Truyền thông và Tiếp cận Cử tri, tại [email protected] hoặc.

Mục này của trang HarrisVotes! được dự định như là một kho lưu trữ trung tâm có thể tìm thấy thông tin hữu ích cho các đối tác truyền thông của chúng tôi, đồng thời chúng tôi cũng khích lệ công chúng biết nhiều hơn về các hoạt động của văn phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris.

Photography & Video


Các hình ảnh và videos chính thức của Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris có sẵn cho công chúng để sử dụng cho mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.

Những hình ảnh này không thể dùng để vận động bằng mọi cách và không được sử dụng trong các vật liệu thương mại, quảng cáo, email, các sản phẩm hoặc chương trình khuyến mãi theo bất kỳ cách nào đề xuất sự chấp thuận hoặc chứng thực đối với một sản phẩm hoặc dịch vụ bởi Văn Phòng Ty Bầu Cử Quận Hạt Harris.


GHI CHÚ: Các tập tin video trên trang này được dành cho phương tiện truyền thông dùng để phát sóng.

Thông Cáo Báo Chí


Truyền Thông 08/09/2022
Trang web mới của ty bầu cử quận hạt đã ra mắt

(Houston, TX) – Trang web mới được thiết kế lại và thân thiện với người dùng, đã ra mắt vào Thứ Bảy, Ngày 6 Tháng 8, cho phép những người truy cập nhanh chóng tìm ra thông tin họ cần, từ ghi danh cử tri cho đến theo dõi hồ sơ bầu cử bằng thư. HarrisVotes.com là một nơi tổng hợp mà các cử tri, các ứng cử viên, các nhân viên phòng phiếu, và các tình nguyện viên ghi danh cử tri có thể tìm thấy các thông tin họ cần để tham gia một cách đầy tự tin vào quá trình bầu cử.

Các tính năng tiếp cận cộng đồng mới bao gồm lịch trình các sự kiện ghi danh cử tri sắp tới và các hạn chót cho những ngày bầu cử quan trọng, cùng như các cơ hội ghi danh tham gia các cuộc họp cộng đồng khác nhau do văn phòng ty bầu cử tổ chức.
Trang web có sẵn bằng bốn ngôn ngữ được dùng nhiều nhất tại Quận Hạt Harris: Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha, Tiếng Việt và Tiếng Trung Hoa.
 Để biết thêm thông tin về các cuộc bầu cử sắp tới và những hạn chót, vui lòng theo dõi @HarrisVotes trên trang Twitter, Facebook và Instagram, hoặc ghé vào trang nhà HarrisVotes.com mới vào Ngày 6 Tháng 8.

Harris County Logo

The Harris County Elections Administrator's Office makes a diligent effort to post accurate information on this website, but assumes no liability for damages incurred directly or indirectly as a result of errors, omissions, or discrepancies. For additional information please review our Privacy Policy and our Accessibility Statement.

© 2023 All Rights Reserved Harris Elections Administrator's Office.

Harris Votes Logo