TIỂU SỬ CỦA GIÁM ĐỐC NHA HÀNH CHÁNH QUẬN

Sau khi tốt nghiệp từ Đại Học Oklahoma State với bằng Cử Nhân Khoa Học Kỹ Thuật Công Nghệ Điện Tử, Stan đã làm việc mười sáu năm trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ. Ông tập trung sự bao quát vào phần cứng máy tính và kiến ​​thức phần mềm công nghệ thử nghiệm vào ngành hàng không vụ trụ, hỏa tiễn phòng thủ, mô phỏng thời gian thực và thử nghiệm hệ thống cho trạm không gian quốc tế.

Năm 1994, ông gia nhập Compaq Computer Corporation, nơi đó ông là một nhà phát triển và kiến trúc sư hệ thống tiên tiến và tổ chức nhiều vị trí quản lý sử dụng chuyên môn kỹ thuật trong thiết kế sản phẩm máy tính và phát triển.

Trong năm 2007, Stan gia nhập Văn Phòng Thuế Quận Harris với tư cách là Giám Đốc Công Nghệ Thông Tin về Phần Cứng. Ông là người thúc đẩy khả năng công nghệ của văn phòng đó để cải thiện các dịch vụ cho các công dân của Quận Harris.

Stan có quá nhiều chứng chỉ về phần mềm vi tính để đề cập đến ở đây cùng với ngân sách vững chắc, đàm phán, và kinh nghiệm giải quyết vấn đề. Từ năm 1996, Stan đã tình nguyện nhiều giờ cho quá trình dân sự và chính trị địa phương và trong tháng Mười Một năm 2010 đã được bầu chọn làm Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Harris, quận lớn thứ ba tại Hoa Kỳ.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

HOUSTON Ngày 1 tháng 10, 2012 - Hôm nay, Giám Đốc Nha Hành Chánh Quận Harris Stan Stanart và Ủy Viên Quận Harris Steve Radack đã cùng với Phó Giám Đốc Clear Channel Lee Vela, công bố một chiến dịch biển quảng cáo toàn quận hạt thúc đẩy bỏ phiếu sớm trong số 1.95 triệu cử tri ghi danh trong khu vực bầu cử lớn thứ ba trong toàn quốc.  

Đọc thêm

Nhiều hơn

TIN TỨC VỀ NHA HÀNH CHÁNH
Cuộc Bầu Cử ngày 5 tháng 11, 2013

Thể Thức Bầu Cử và dùng máy eSlate (VIETV 51.7 và VIETFACE TV 51.2)

Thể Thức Bầu Cử và dùng máy eSlate (SGN TV - phần 1)

Thể Thức Bầu Cử và dùng máy eSlate (SGN TV - phần 2)

Thể Thức Bầu Cử và dùng máy eSlate (BYN TV)

Thông Tin về Cuộc Bầu Cử ngày 5 tháng 11, 2013 - Talk show on VIETV 51.7 và VIETFACE TV 51.2

Thông Tin về Cuộc Bầu Cử ngày 5 tháng 11, 2013 - Talk Show on BYN TV 57.3

Thông Tin về Cuộc Bầu Cử ngày 5 tháng 11, 2013 - Talk Show on SGN TV 51.3 (phần 1)

Thông Tin về Cuộc Bầu Cử ngày 5 tháng 11, 2013 - Talk Show on SGN TV 51.3 (phần 2)

Poll Worker Recruitment - Vietface TV 51.2 & VIETV 51.7

Cần ID có hình ảnh - Vietface TV 51.2 & VIETV 51.7
      Các Cuộc Bầu Cử khác

Thông tin bầu cử - Talk show on BYN TV 57.3

Thông tin bầu cử - Talk show on Vietface TV 51.2

Poll Worker Recruitment – Vietface TV 51.2 & Vinamax TV 51.7

Why Voters Need To Read The Whole Ballot (kuhf.org)

County, Clear Channel partner to inform voters that early voting starts Oct. 22 (HCN)

Early Voting Encouraged As Precincts Change (kuhf.org)

Redistricting means your polling location may have changed (chron.com)

Ballots in the mail for Nov. 6 ‘Super Bowl of elections’ (chron.com)

THE BALLOTS ARE IN THE MAIL! (isiahfactor.com)

Two Years After Massive Fire, Harris County Opens Warehouse For Voting Equipment (kuhf.org)

One person, one vote - ERADICATING THE risk of bogus votes (jamaica-gleaner.com)

Harris County turnout, about average for primaries (chron.com)

Voting infrastructure ready for Primary Election Day Tuesday (baytownsun.com)

Nearly 116,000 cast early ballots in Harris County (chron.com)

Harris requests for mail-in ballots reach record high for primary (chron.com)

Ballots Mailed For Texas Primary (News92FM.com)

Harris County mails out primary ballots (abc13.com)

Will Texas be a player or party pooper in GOP presidential politics? (khou.com)

Commissioners Vote to Implement Redistricting Plan (kuhf.org)

Facts elusive in Texas voter ID fight (chron.com)

Deadline is Monday to file for place on ESD board - BaytownSun.com: News (baytownsun.com)

Change in demographics affecting local elections (abc13.com)

Harris County Adds Chinese Language To Voting Materials (kuhf.org)
(Credit: CCO)
(Credit: CCO)

(Credit-KUHF-88.7FM)
(Credit-KUHF-88.7FM)

(Credit: Jamaica Gleaner)
(Credit: Jamaica Gleaner)

(Credit: KHOU-TV)
(Credit: KHOU-TV)

(Credit: News92FM)
(Credit: CCO)

(Credit: KTRK-TV)
(Credit: KTRK-TV)

(Credit-KUHF-88.7FM)
(Credit-KUHF-88.7FM)

(Credit: KTRK-TV)
(Credit: KTRK-TV)

(Credit-KUHF-88.7FM)
(Credit-KUHF-88.7FM)